Jiří Hradec Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním - lži, podvody, zlodějna, falzifikáty, obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti, vylákání miliard Kč pod záminkou údajné ochrany autorských práv
Jiří Hradec - skladatel - muzikant - studio - spor s OSA Přehled událostí | aktuálně - stručně TV pořady na videu - neproplácení tisíců užití hudby vedlo k zjištění:
AUTORSKÁ PRÁVA v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů. Copyright in the Czech Republic is subject to an organisation for the protection of artists which engages in criminal practices. Die URHEBERRECHTE in der Tschechischen Republik bilden den Gegenstand der verbrecherischen Praktiken der Autorenschutzorganisation. LES DROITS D'AUTEUR, en République tcheque, sont l'objet de pratiques criminelles  de l'organisation de protection des auteurs. DIRITTI D´AUTORE in Repubblica Ceca sono l´oggetto di pratiche crimanali dell´associazione per la protezione degli autori. AUTORSKÁ PRÁVA v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů
OSA stručně 20 let trestné činnosti OSA
zločinné spolčení OSA
právní chaos OSA, právní neexistence, několik subjektů OSA neproplácení hudby, okrádání autorů o výsledky tvůrčí práce lži, pomluvy, zfalšované listiny, likvidace autora
Výkvět podvodníků
se vydává za ochránce autorů
- likvidační gang OSA
Petr Janda Luboš Andršt Pavel Chrastina JUDr. Josef Slanina
Členové orgánů OSA - původci lží, zvůle a bezpráví a ti, kteří přes znalost skutečnosti nezjednali nápravu Petr Janda bývalý předseda výboru OSA, jeho bratranec Luboš Andršt předseda výboru (dozorčí rady) OSA, dříve šéf komise OSA pro otázky tvorby, Pavel Chrastina býv. šéfredaktor Zpravodaje OSA, býv. člen výboru OSA a legislativní rady OSA, JUDr. Josef Slanina býv. ředitel OSA a člen legislat. rady OSA - členové vedení OSA pokračují v koncepci originální bankovní loupeže, manipulacích s vyúčtovacími podklady, zneužívání vyúčtovacích pravidel, dohodnocování (poučný článek býv. právníka OSA JUDr. Vl. Davida Historie OSA)
Ministerstvo kultury ČR
- odpovědný státní orgán umožnil
a kryje podvody a zlodějnu OSA
Pavel Dostál 1999 - ministr kultury ČR Pavel Dostál vítá zločinné praktiky OSA, jeho nástupci to nenapravují
Václav Riedlbauch místopředseda výboru OSA v ročence OSA 1995 2009 - ministrem kultury ČR je Václav Riedlbauch, dříve vedoucí funkcionář a aktér zločinů OSA, obelhávající veřejnost a tisíce autorů
Zvuk mp3 repro - seznam použité hudby a mluveného slova, odkazy na video Korespondence, rozsudky soudů, dokumenty, atd. || odkazy, kontakty Tisk o OSA - OSA NOSTRA, zvůle OSA, poplatky za lidové písně, Jiří Hradec je organizovaná skupina, atd.
klíč k potížím
Hudba, která vyvolala mou "ochranu" gaunery z OSA
Music - instrumentální hudba zvuk orientační mp3, mono
4 CD - instrumentální hudba zvuk lepší kvalita mp3, stereo
10 CD - instrumentální hudba, 10 až 25 audio CD mé hudby
Související:
Bigbít - co v seriálu ČT nebylo, historie bez utajení
Domácí studio - mé články o nahrávání v měsíčníku Melodie 1988-1989
 
aktuálně - popis událostí
(datum = mé zveřejnění)

Debata
DEBATA o zlodějně OSA


Policie
Policejní sledování
a stovky kontrol


OSA
Zločinné praktiky OSA
na videu - tiskovka

ČT
TV pořady na videu


autorský zákon, rozúčtování OSA
Autorský zákon,
tajné rozúčtování OSA
29.07.22 - Štrasburk 2022 - stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, PDF
   Štrasburk 2022 - balíček RAR nebo ZIP - včetně rozsudků (7 MB)

04.01.22 - Jiří Hradec, soudní podání 2016 - 2021
   balíček RAR nebo ZIP s dokumenty PDF (34 MB)

26.11.10 - Zločinné spolčení OSA - grafika
26.11.10 - Historie OSA - o praktikách OSA píše bývalý právník OSA
08.05.09 - Ministrem kultury je V. Riedlbauch, aktér zločinů OSA
13.03.09 - Trestní oznámení ČT na falešná hlášení hudby na OSA
 | ČT | ČN | HN1 | HN2 | HN tisk || JH není hlášeno | JH MKČR |
20.03.08 - DEBATA o zlodějně OSA
19.03.08 - Policejní sledování a stovky kontrol
18.03.08 - Uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou újmu
14.12.06 - Zločinné praktiky OSA na videu - tiskovka OSA 1996
23.11.06 - TV pořady na videu - jak OSA okrádá autory
05.09.06 - Milión za zločiny OSA
05.09.06 - Manipulace soudů, justice skáče jak OSA píská
05.09.06 - Soudy a OSA ztrácejí stejné spisy
13.02.06 - Autoři vstupte do OSA, budete bohatí - roční příjem
17.01.06 - Vrchní soud v Praze, Jiří Hradec v. OSA
19.12.05 - snaha o legalizaci podvodů ve Štrasburku
12.09.05 - StB, Univerzita Karlova, OSA, manipulace soudů
18.04.05 - Ročenka OSA 2004, přehled členů orgánů OSA
21.01.05 - autorský zákon, novela, rozúčtování OSA
17.01.05 - utajená změna ředitelky OSA, Wünschová je v PFUK
16.11.04 - kampaň OSA proti novele autorského zákona
05.08.04 - Petr Janda chce do Senátu, MF Dnes, atd.
30.07.04 - Český rozhlas 6 o podvodech ve Štrasburku
21.06.04 - OSA zla?, časopis Týden o soudech s OSA
12.03.04 - Štrasburský výbor, šokující zjištění o Evropském soudu
30.09.03 - Je Ochranný svaz autorský MAFIE?, Mladý svět
13.06.03 - videozáznam pořadu ČT NADORAZ o OSA z roku 1996
26.05.03 - Neziskové organizace v kraji se brání..., Právo
26.04.03 - valné shromáždění OSA a článek předsedy Kurze
14.04.03 - Sdružení uživatelů autorských práv proti aroganci OSA
10.03.03 - soudkyně Stamidisová má potíže s výkladem práva
20.02.03 - rozhovor s ředitelkou OSA Wünschovou, revue iDNES
17.02.03 - Padla OSA na kámen, časopis Týden
11.02.03 - OSA nostra, časopis Mladý svět
10.02.03 - Hoteliér potřel OSA, časopis Týden
30.01.03 - předseda OSA L. Andršt rezignoval (v r. 2007 se vrátil)
StB StB - Univerzita Karlova - OSA -
manipulace soudů
OSA - zločinné spolčení - grafika vedení OSA - ČT -
ministerstvo kultury
- Univerzita Karlova -

zločinné spolčení
Stížnost k Radě Evropy Evropský
soud
Štrasburk -
podvody
20 let20 let trestné činnosti OSA
V osmdesátých letech vedení OSA NOSTRA autory jen okrádalo, následné občanské sdružení OSA jedná rovnou jako
organizovaný zločinecký gang, patřící na 15 let do kriminálu.

Právo
ČINNOST OSA
- lži, podvody a zlodějna, vylákání miliard Kč pod záminkou údajné ochrany autorských práv (členové vedení OSA). Cílené okrádání autorů, porušování autorského zákona, porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování cizích práv, obelhávání tisíců autorů, úřadů, soudů a veřejnosti, podvody, pomluvy, křivá nařčení, křivé výpovědi, kriminalizace autora, 20 let porušování smlouvy s autorem, smyšlená vyúčtování, šíření zfalšovaných dokumentů, diktatura OSA na schůzích bez zápisu, tajná svévolná blokace účtu autora s vyhrožováním z OSA, neprůhledné hospodaření a nepřístupná účetní závěrka OSA, neoprávněná režijní srážka, v OSA zcizené spisy i reklamace, ovlivňování ředitele ČT vedením OSA před odvysíláním pořadu Nadoraz o OSA, nabídka miliónu Kč z OSA (úplatek?), právní chaos a právní neexistence OSA, paralelní činnost čtyř subjektů OSA, vybírání stamiliónů Kč ročně 4 roky zrušeným OSA 023531, zápis OSA v obchodním rejstříku pod smyšleným IČO 47214312, kde soudce není soudcem a rozhodnutí ministra kultury není rozhodnutím, převod práv, majetku a povinností z neexistujícího IČO na nový subjekt OSA 63839997 na valném shromáždění, kam mně vedení OSA od r. 1996 zakazuje vstup, aby mohlo obelhávat přítomné, výplaty dle soudů neexistujícím OSA 47114312 s žertovnými počty - za to vše by byli jiní dávno 15 let ve vězení.

Policejní sledováníMETODY, VAZBY, ZLOČINNÉ SPOLČENÍ
Podvodnický zlodějský spolek "OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním" si vyrobil z úředníků a soudců spoluviníky, kryjící zločiny OSA. Odpovědné a s OSA provázané státní Ministerstvo kultury ČR (samo používá pirátský software) schvaluje zlodějnu OSA tak dlouho, až se v r. 2009 ministrerm kultury stal rovnou aktér zločinů OSA. Perzonálně provázaný Ústav autorského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy s šéfem, evidovaným jako agent StB, ovlivňuje soudy a kasíruje za zinscenované děje. Během 17-ti let průtahů zmanipulované justice někdo v budovách soudů a OSA ukradl celé soudní spisy, 13 let jsem sledován Policií ČR, zatímco kriminální živly z OSA 16 let beztrestně šíří podvržené dokumenty s mými zfalšovanými podpisy, StBkteré šířila i spolužačka soudkyně Městského soudu v Praze soudící mé spory, když jako šéfová právního odd. České televize používala podvrhy k falešným hlášením užití hudby z ČT na OSA. Po mých urgencích na zmíněné jevy povýšila na náměstkyni ministra kultury ČR pro ČT a OSA. Její odbor MKČR vymyslel s OSA kontroverzní nový autorský zákon, finančně zabezpečující funkcionáře OSA, dal OSA novou licenci a pak šla dělat - ředitelku OSA. Později přešla do oddělení zmíněného šéfa PFUK, blízkého přítele stejné soudkyně MS, která od PFUK opisuje i zcela dementní výpočty za křivý znalecký posudek. Stát ČR umožnil občanskému sdružení OSA vybírání miliard Kč, aby pak bránil objasnění skutečné činnosti OSA s tajným přerozdělováním vybraných peněz a justičními podvody se podílel na promyšlené likvidaci mého života. Uplatňuji po státu ČR nárok na zadostiučinění.
---
V březnu 2009 podala Česká televize trestní oznámení kvůli falešným hlášením hudby z ČT na OSA, viz. | ČT | ČN | HN1 | HN2 | HN tisk |. Totéž neúspěšně reklamuji v OSA 20 let, na MKČR 14 let a soudně žaluji 17 let. Věc se jeví jako organizované zločinné spolčení - OSA - ČT - MKČR - PFUK - Justice - Policie ČR, kde jde o miliardy Kč vylákané gangem OSA a 15 let kriminálu pro účastníky zločinecké činnosti OSA.
---
V květnu 2009 prosadila ČSSD na post ministra kultury Václava Riedlbaucha, je to skvělý odborník, sdělil Paroubek. V životopisu Riedlbaucha chybí, že byl v 90-tých letech členem vedení OSA páchajícího trestnou činnost a jako místopředseda výboru OSA obelhával tisíce autorů. (Ministerstvo kultury ČR je gestorem ochrany duševního vlastníctví a kontroluje činnost občanského sdružení OSA, kterému dává oprávnění k vybírání peněz.) Činnost Václava Riedlbaucha je důvodem mých žalob proti OSA, které dospěly k žalobě proti státu ČR, kterou v roce 2009 soudil synovec ministra, soudce Mgr. Pavel Riedlbauch.
---
Šéfem dozorčí rady OSA je opět Luboš Andršt, kryjící zločiny své, svého bratrance Petra Jandy, či Pavla Chrastiny a dalších gaunerů z vedení OSA.
---
OSA svolala valné shromáždění členů OSA 2012, koná se dne 24. května 2012 od 12:30 v hotelu Crowne Plaza, ulice Koulova 15, Praha 6.
Na valná shromáždění mně členové vedení OSA od r. 1996 zakazují vstup, aby mohli v klidu lhát, podvádět a okrádat autory.

Ochrana hudebních autorských práv v ČR je dobře organizovaný podvod

ochrana hudebních autorských práv v ČR je dobře organizovaný podvod


ZLOČINNÉ SPOLČENÍ OSA
ZLOČINNÉ SPOLČENÍ OSA
  někdo zametá stopy
Někdo zametá stopy
spravedlnost Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Ústavní listina práv a svobod, čl. 23.
 

e-mail kontakt:
info@jirihradec.cz
info@jirihradec.com
shodný obsah je na adresách:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Tip: pravou myší lze otevřít
www odkaz v novém okně,
bez obsahu v levé části
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA