ZNALEC Z UNIVERZITY KARLOVY www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Na jaké úrovni může být ochrana autorských práv v ČR, když se za odborníky vydává parta šašků, kteří chtějí za své lži, podvody a manipulace soudů peníze, které si ani neumějí vypočítat?
Posudek znalce Kordače z Univerzity Karlovy
Přehráním videozáznamů Městskému soudu v Praze (+ řediteli OSA + pí Šumšálové za ČT) jsem doložil, že má hudba byla léta ve více jak 20-ti pořadech TV denně, OSA za ni vybírala peníze, které mně úmyslně neproplácela. Soudkyně JUDr. Dagmar Stamidisová však mé žalobě proti OSA nevyhověla a oslovila oddělení profesora Jana Kříže z UK, jím vyslaného J. Kordače pasovala na znalce z oboru a pak rozhodla dle jeho smyšlenek.
v
a
z
b
y
Soudkyně MS pověřila znaleckým posudkem Ústav práva autorského Právnické fakulty UK.
Šéf tohoto Ústavu UK prof. Doc. JUDr. Jan Kříž CSc. je veden jako agent StB KADET.
Kříž a soudkyně MS Stamidisová jsou údajně víc než jen blízcí známí.
Stamidisová údajně zpochybnila záznamy Kříže v seznamech StB, ten zůstává ve funkcích.
Vyrobili si "znalce", který není znalcem na autorské právo, nezná spis a křivě vypovídá.
Stamidisová proplatila Křížovi do UK znalečné bez pravomocného rozsudku, peníze chce po mně.
Kříž a spol. si vymysleli znalečné pomocí počtů, s kterými by nedokončili ani základní školu.
Stamidisová a Kříž jsou z UK spolužáci ředitelky OSA Wünschové Pujmanové (v ČT okrádání autorů, používání falzifikátů > náměstkyně ministra kultury a licence OSE > ředitelka OSA > Univerzita Karlova, odd. prof. Kříže = zločinné spolčení?).
Kříž a Bělina (ved. katedry PF UK) mají advokátní kancelář, kde jsou i osoby z Křížova Ústavu UK: Zuzana Císařová (znalečné UK) a Veronika Křesťanová (Nerudová - časopis Týden o OSA).
Stamidisová soudila mé žaloby proti OSA, zmanipulovanou omluvu ČT, spor Gross vs. Respekt, atd.
JUDr. Kříž zastupuje ČSSD, ministr vnitra Gross má tajné policejní týmy Mlýn, Zubr a Hradec, léta mne sleduje policie. Policii a žákům Kříže v UK přednáší ředitel OSA Slanina.
Soudkyně Stamidisová má potíže s výkladem práva - články z tisku.
Kolegyně Kříže z UK Hubálková blokuje stížnosti občanů u Evropského soudu ve Štrasburku.
JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády ČR, ministr spravedlnosti ČR, šéf Legislativní rady vlády ČR, atd., navštěvuje běžně soudkyni Stamidisovou? (LRV - i JUDr. Kříž, JUDr. Bělina a další z PF UK.)
Právnická fakulta UK - bašta neobolševismu a vlivová síť agenta StB KADETA.
JUDr. Jan Kříž je veden jako agent StB Šéf Ústavu práva autorského Právnické fakulty Univerzity Karlovy, prof. Doc. JUDr. Jan Kříž, CSc., který je veden jako agent StB, pověřil JUDr. Jiřího Kordače, údajného znalce z oboru, vyhotovením znaleckého posudku v mém sporu proti OSA na neproplácení za užití hudebních děl.
Jiří Kordač je nestranný znalec na autorské právo?
JUDr. Jiří Kordač není znalcem na autorské právo, ale na "Právní vztahy k cizině"
Dle záznamů Městského soudu do spisu vůbec nenahlížel.
Na Univerzitě Karlově figuruje v oddělení prof. Kříže, které si s OSA a ministerstvem kultury vymyslelo autorský zákon.
Kordač zatajil, že je zaměstnancem Ministerstva kultury ČR, oddělení, které dalo OSE licenci.
Jeho nadřízenou na MK byla Wünschová, v době posudku členka vedení OSA, po mystifikaci se znalcem se stala ředitekou OSA, v r. 2005 zmizela do oddělení znalce z UK, k prof. Křížovi.

Kdo je JUDr. Jan Kříž - data, firmy, kancelář Kříž a Bělina
Není Kadet jako kadet, Právnická fakulta UK - bašta neobolševismu

K posudku znalce JUDr. Kordače z Univerzity Karlovy z 12.3.2002 a k jeho výslechu před Městským soudem v Praze dne 29.5.2002:
§ Poznámka: tyto mé 3 žaloby proti OSA jsou na nepropláceníhudby užité v televizi od 1.10.1992 do 31.12.1995, tedy na roky, kdy dle rozsudků soudů svaz OSA právně neexistoval, záhy se zjistilo, že OSA paralelně užívá 4 různá IČO, strhává si neoprávněnou režijní srážku, používá zfalšované dokumenty, šíří lži, dezinformace a pomluvy, zasílá autorům smyšlená vyúčtování, neprůhledně hospodaří s vybranými stamilióny Kč, atd. Odpovědný ministr kultury ČR je tímto stavem ochrany duševního vlastnictví v ČR nadšen.
Znalec obdržel písemné zadání soudu: "Lze z dokladů, předložených žalovaným, vypočítat, jakou finanční částku měl žalobce obdržet za žalované období."? "Znalec" z UK: "nikoliv".
JH: dle čeho tedy OSA rozděluje neprůhledné stamiliony Kč? - dle unikátních parametrů party podvodníků z OSA.
Rozbor 101 balíků hlášení hudby poskytnutých z OSA, propočty, koeficienty, vyúčtovací řády OSA, hodnoty minuty v tom kterém roce, druhy užití, stopáž hudby, názvy pořadů - nic takového ve zprávě znalce není.
Znalec uvádí, že podrobně prostudoval celý soudní spis, tuzemskou a zahraniční odbornou literaturu o principech uplatňování hromadné (kolektivní) správy autorských práv, s tím, že ani při maximální snaze nelze někdy autora identifikovat. Celosvětově prý tento jev řeší vyúčtovací řády kolektivních správců tak, aby byla honorována díla, která podle obecných zákonů statistiky byla pravděpodobně užita.
JH: o zahraničí ani o neidentifikovaného autora ve sporu nejde. Ve spisu jsou údaje o konkrétních užití hudby v ČR, autora Jiřího Hradce. Tyto údaje však dle znalce nelze ve vyúčtování OSA uplatnit pro neúměrné režijní náklady. Vyúčtování o němž OSA tvrdí, že vzniká na základě hlášení hudby, formulářů, evidence užití, vyúčtovacích řádů, koeficientů, hodnocení hudby komisí OSA, počítačů a softwarů za stamiliony Kč z kapes autorů pro spravedlivé vyúčtování - je tedy iluze, mystifikace, PODVOD.
Na dotaz, zda ví o mých letitých reklamacích, které měl OSA dávno vyřešit (dle smlouvy s ČT má OSA k dispozici podklady), znalec řekl: "Vím, že žalobce reklamoval hlášení a vím také, že se žalobce měl obracet na ČT, měl si uvědomit, že OSA nemá dostatek aparátu k monitorování." (Po té pohrdlivě k mému právnímu zástupci a ke mně: "Vy taky toho o autorském právu víte hodně.")
Zpřesněné vyúčtování OSA by se dle znalce lišilo od stávajícího o desetikoruny. // JH: od r. 1990 se jen v mém případě liší o miliony Kč.
Znalec naznačuje, že můj protest proti neproplácení za užití díla (porušování autor. zákona subjektem OSA) není na místě, neboť jde o kolektivní správu autorských práv a autor se nechal zastupovat organizací OSA "nepochybně po náležitém uvážení". // JH: při konkrétním užití mé hudby v TV v polovině 90 let o žádnou kolektivní správu nešlo a smlouvu s monopolní OSA mám z roku 1987. Kdyby Kordač alespoň zběžně viděl spis, tak by to věděl. Vynálezce bídy Lenin by měl z experta na kolektivizaci radost - odměnu za mou práci dostali jiní. Znalec kryje podvody OSA - na honorář za užití hudby totiž existuje systém hlášení mezi ČT a OSA, u všeho byla právnička ČT čili ředitelka OSA Wünschová (a falzifikáty).
Znalec píše, že jsem "obdržel nezanedbatelné částky z prostředků OSA jakožto neidentifikovatelné honoráře" a že jsem tedy OSOU "nebyl záměrně poškozován". // JH: znalec při výslechu uvedl, že jde o 19.000,- Kč za 3 roky (znalec požaduje za své 4 denní studium soudního spisu 15.000,-Kč).
JH: z konkrétních užití mé hudby vytváří OSA neidentifikovatelné příjmy (úmyslně, neboť se znalostí podkladů z mých reklamací), které si mezi sebe dle vyúčtovacího řádu OSA rozdělují členové OSA, především pak ti, kteří si vydávají CD, apod. // Znalec řekl, že z neidentifikovatelných částek OSA dohodnocuje honoráře některých svých členů, nerozdělují se mezi všechny autory, není na to právní nárok, vyúčtovací řád OSA podrobně nestudoval. // JH: z řad členů OSA jsem byl na základě lží a podvodů OSA vyloučen.
JH: "znalec" u OSA opomenul neznalost základních početních úkonů (1 minuta má 100 vteřin, celá vyúčtování OSA jsou špatně), nezmínil, že OSA odmítá autorovi sdělit za jaká konkrétní užití mu zasílá peníze, mlčí o neprůhledném hospodaření OSA se stamilióny Kč, atd.
Dle "znalce" tedy vyúčtování za skutečné užití hudby zhotovit nelze. // JH: a to i přesto, že ve spisu je ode mne seznam pořadů, data a četnost jejich odvysílání, názvy užitých skladeb, použitá stopáž, nahrávky této hudby na CD, videoprojekcí v soudní síni byly provedeny důkazy užití mé hudby v TV (za přítomnosti ředitele OSA Slaniny a zodpovědné pracovnice ČT Šumšálové), ve spisu jsou výpočty s ohledem na hodnotu 1 min. v předmětných letech, odečet režie OSA, atd.
Znalec píše, že vše by zvládl pouze odborně vyškolený tým pracovníků za několik měsíců, statisíce Kč na úkor ostatních autorů, počítače, speciální program. // JH: 1) OSA tvrdí, že takové zázemí má, 2) stejnou věc zvládne žák základní školy na počkání: např. "Zpravodajství" byl denní pořad s reprízou a 1 minutou mé hudby, tj. 365 x 2 = 730 pořadů za rok, x 1 min. = 730 minut hudby, násobeno hodnotou 1 min. v konkrétním roce, např. x 23,-Kč = 16.790,-Kč.

Z posudku znalce vyplývá, že nemohu po OSA požadovat odměnu za užití své hudby, neboť Ochranný svaz autorský není schopen chránit autory = činnost OSA je podvod.

Další stručně:
mé požadavky nemají dle znalce oporu ve vyúčtovacím řádu OSA // JH: požaduji proplacení za užití díla, škoda, že na takovou "drobnost" v OSA dle Kordače nepamatovali, zvlášť když je to podstatou vzniku OSA
znalec řekl, že od roku 1954 se ze strany autora nesetkal s podobnou stížností // JH: požaduji dodržování autorského zákona, jestli se Kordač tématu nikdy nevěnoval, neměl se u soudu vydávat za odborníka (mj. je to trestné) a soudkyně měla adekvátně jednat
uživatel prý není povinen hlásit přesně // v mém sporu je přesný opak pravdou, viz. smlouva OSA s ČT
znalec byl při výslechu překvapen, že ze stejných podkladů hlášení mé hudby vychází Intergramu až 10x vyšší stopáž (ve spisu zcela nepřehlédnutelné - výpočet žalovaných Kč)
na dotaz proč si nepřizval někoho kdo rozumí systému proplácení užité hudby, případně účetnictví, znalec řekl: "Odborníka jsem si nepřizval, nevěděl jsem proč a k čemu."
znalec řekl, že možná nebylo hlášeno vše, ale nezjistil, že by mne někdo ošidil
znalec přiznal, že znělka je hudební dílo a přes dlouholeté, úmyslné a obecně známé neproplácení znělek si znalec prostě jen tak myslí, že znělky byly proplácené
znalec neví, že OSA má několik posledních let inkaso cca 500 mil. Kč (uvedl režii OSA ze 100 mil. Kč)
znalec neví, že v mém sporu proti OSA jde o užití archivní hudby (!)
znalec nerozlišuje předmětné období a současnost, míchá různá pravidla, výši režijní srážky, apod.
znalec sdělil, že neví za jaké 3 roky požaduji honorář, nezajímá ho to (!)
znalec neví, že jsem pro výpočet svého chybějícího honoráře použil nejhorší možné tarify předmětného období
znalec soudu sdělil, že někdo si někde něco zahvízdá a hned za to chce peníze

Při výslechu znalec uvedl: "znalecký posudek jsem vypracoval jako pracovník ústavu, nikoliv sám jako znalec, posudek není zapsán v mém znaleckém deníku a odměnu fakturoval ústav. Posudek jsem podepsal, neboť jsem po vypracování předložil prof. Křížovi, ten odjížděl a řekl mi, abych ho pro urychlení podepsal." // JH: posudek Kordače nemá razítko soudem osloveného znalce na autorské právo - Ústavu práva autorského UK (poznámka: není v seznamu znalců), ani podpis JUDr. Kříže, ani náležitosti znaleckého posudku - má jen nečitelné razítko a podpis JUDr. Kordače (znalce na právní vztahy k cizině).
Poznámka: Kordač byl jako jediný z tohoto odd. znalcem vůbec na něco, nikdo jiný zde znalcem nebyl.
Usnesení Městského soudu v Praze o ustanovení znalce z oboru autorského práva obsahuje poučení -
Upozornění: Znalec je vyloučen z úkonu a funkce, jestliže se zřetelem na poměr k věci, nebo účastníkům, jejich zákonným zástupcům, nebo zplnomocněncům lze pochybovat o jeho nepředpojatosti.

Uvedení nepravdy o okolnostech, které mají podstatný význam pro rozhodnutí, nebo zamlčení takových okolností, je trestné podle ust. § 175 tr. zák.
§ Poznámka JH, znění § 175:
§175 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
§175 (1) Kdo jako svědek, znalec nebo tlumočník před soudem, státním zastupitelstvím, nebo před vyšetřovatelem nebo policejním orgánem, pokud konají přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo b) takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
§175 (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.


zajímavé 4 dny
29.5.2002 Univerzita Karlova - posudek znalce Výslech Kordače u Městského soudu v Praze - dotyčný zatajil své zaměstnání v Ministerstvu kultury, v odd., které dalo OSE licenci, neprokázal pověření z Univerzity Karlovy, ale soudkyně Stamidisová ho přes mé námitky považuje za znalce na autorské právo.
30.5.2002 Stížnost k Radě Evropy Následující den po výslechu znalce z Univerzity Karlovy (na právní vztahy k cizině), rozhodl Evropský soud Rady Evropy, která má pro ČR středisko v Univerzitě Karlově, o nepřijatelnosti mé stížnosti. Údajný rozsudek Soudu má nádech zmanipulování českými úředníky.
31.5.2002 Soudkyně Stamidisová Soudkyně Stamidisová ignoruje obsah spisu včetně videodůkazů a pouze na základě domněnek Kordače, kterého prosadila coby příslušného znalce, zamítla mé 3 žaloby na neproplácení hudby subjektem OSA (písemně došlo 26.7.2002) - odvolávám se, nepovažuji za správné, že hudební autorská práva nemají v ČR ochranu. Písemnosti viz. dokumenty.
1.6.2002 nová ředitelka OSA JUDr. A. Wünschová, spolužačka soudkyně Stamidisové a bývalá nadřízená znalce Kordače na Ministerstvu kultury ČR, se stává ředitelkou OSA. Před MK byla v ČT odpovědná za okrádání autorů hudeb, řídila útvar styku ČT s OSA - nehlášení hudby, falzifikáty, atd. (= důvod vzniku mých žalob proti OSA).
 
pokračování...
Univerzita Karlova kryje zlodějnu OSA a chce za to peníze
Univerzita Karlova
chce 15.000 Kč
za své podvody
a manipulace soudu
Za odvolání proti rozsudku soudkyně MS Stamidisové, která ignorovala celý spis včetně videodůkazů a rozhodla pouze dle "posudku" Kordače, kterého k tomu účelu pasovala na příslušného znalce, jsem zaplatil soudu 30.970,- Kč. Dalších 15.000,-Kč požaduje "znalec UK" za údajné 4 denní studium spisu, který nezná (poznámka: tak vysoký tarif neexistuje a mimochodem je to vyšší částka než můj celoroční příjem od OSA).
UK chce peníze
za znalečné
15.3.2002 - faktura Univerzity Karlovy na 15.000,-Kč
3.12.2002 - upomínka UK na 15.000,-Kč (došlo 02.1.2004)
Jiří Hradec odvolání
proti znalečnému
13.12.2002 - mé odvolání proti znalečnému, "posudku" chybí základní náležitosti, doložka znalce, razítko Ústavu autorského práva UK, atd.
JUDr. Jan Kříž
z Univerzity Karlovy
píše Vrchnímu soudu
(bez razítka UK)
JUDr. Jan Kříž je veden jako agent StB14.02.2003 - nikým neoslovený JUDr. Jan Kříž, šéf Ústavu autorského práva Právnické fakulty UK, který je veden jako agent StB, píše Vrchnímu soudu v Praze snůšku lží - výslech znalce prý byl 12.6.2002, Kordač je prý znalcem z příslušného oboru, razítko UK chybělo, protože prý Kříž nebyl v Praze (ani listina Kříže však nemá razítko UK!), o zatajení zaměstnaneckého poměru "nezávislého" znalce Kordače v Ministerstvu kultury, v odd., které dalo OSE licenci, Kříž fabuluje, atd.
Vrchní soud v Praze
znalečné, usnesení
28.11.2003 (na MS došlo 27.01.2004, mně došlo 03.02.2004) - rozsudek o znalečném, VS vrací spor Městskému soudu v Praze, znalečné není prokazatelné
MS platební poukaz
na UK 15.000,-
05.03.2004 (na poukazu je rok 2003), 16.03.2004 přebírá poukaz účtárna MS, spor není pravomocně rozhodnut, ale Stamidisová z MS zasílá 15.000,-Kč na UK
Městský soud v Praze
píše Křížovi UK
09.11.2004 - Stamidisová, soudkyně Městského soudu v Praze žádá Prof. Kříže z Univerzity Karlovy o specifikaci znalečného (Stamidisová telefonicky zjistila 09.11.2004, že Kordač zemřel), na UK doručeno 16.11.2004
MS Zelenková
úřední záznam
22.11.2004 - UK žádá o lhůtu do 30.11.2004, Kordač zemřel, odpoví jiný právník
Univerzita Karlova
vyúčtování znalečného
(bez razítka UK)
02.12.2004 (na MS doručeno 17.12.2004) - vyúčtování UK, znalec Kordač zemřel, žádost o 15.000,-Kč za 4 dny údajného studia spisu, který Kordač vůbec neznal, si poté zcela vymyslelo odd. Prof. Kříže (seznamy StB), podepsala JUDr. Císařová. S dementními výpočty za údajných 100 hodin studia znalce by tito odborníci Ústavu práva autorského Univerzity Karlovy nedokončili ani základní školu.
Ředitelka OSA
tiše mizí do
Univerzity Karlovy
JUDr. Wünschová17.01.2005 - ředitelka OSA JUDr. Wünschová tiše mizí z OSA a objevuje se v Právnické fakultě UK, v týmu JUDr. Kříže (seznamy StB), působišti "znalce" Kordače. Wünschová je spolužačkou soudkyně MS Stamidisové, která soudí mé žaloby proti OSA.
Městský soud v Praze
znalečné, usnesení
28.01.2005 (doručeno 29.03.2005) - soudkyně Stamidisová přebírá smyšlené údaje Univerzity Karlovy, včetně špatných výpočtů a rozhoduje, že mám za mimořádně obtížnou činnost znalce zaplatit 15.000,-Kč. MS ale částku poukázal již 05.03.2004 (navíc je zřejmě omylem uveden r. 2003).
Jiří Hradec odvolání
proti znalečnému
13.04.2005 Jiří Hradec odvolání proti znalečnému, údajný znalec dle záznamů Městského soudu do spisu vůbec nenahlížel - tedy spis neviděl, zatajil soudu své zaměstnání v Ministerstvu kultury, v odd., které spadalo pod Wünschovou (pak ředitelka OSA) a dalo subjektu OSA licenci - tento "nezávislý znalec" osobně soudu vypověděl, že spis studoval 4 dny (nikoliv nynějších 100 hodin), atd.
MS platební poukaz
na UK, DPH 2.850,-
14.04.2005 - den po mém odvolání proti znalečnému (spor není pravomocně ukončen) poukazuje soudkyně Stamidisová do UK dalších 2.850,-Kč za DPH z částky 15.000,-, kterou MS poslal do UK už v březnu 2004, když UK ještě nebyla plátcem DPH.
Městský soud v Praze,
kopie listin ze spisu
18.04.2005 - valné shromáždění OSA, kam od roku 1996 nesmím. Ve stejnou dobu jsem osobně na Městském soudu v Praze a nahlížím 40 minut do spisu v kanceláři soudu, kam 3x přišla soudkyně Stamidisová. Dle sekretářky Zelenkové nic ze spisu nesmím vyfotografovat, kopie mně MS vyhotoví, ale až v další dny (jsou zde 2 velké kopírovací stroje). Za 2 dny si odnáším kopie (opět přišla soudkyně Stamidisová), chybí v nich však interní sdělení, které jsem chtěl ze spisu okopírovat, že peníze do Univerzity Karlovy za údajný posudek znalce zasílá MS bez pravomocného rozsudku.
Vrchní soud v Praze Mgr. Mališová OSA17.01.2006 - Vrchní soud v Praze vrací spor k dalšímu jednání. Rozhodly soudkyně, které již dříve OSA soudily. O údajném "znalci" na autorské právo se nejednalo (důvod k mému odvolání za 30.000,-Kč, dalších 15.000,-Kč chce "znalec"). V soudní síni řekla Mgr. Mališová za OSA na dotaz předsedkyně senátu, že na smír a vyrovnání nepřistoupí. Posléze na chodbě hovořila výrazně jinak.
 

Matematika "expertů" z Univerzity Karlovy:

vyúčtování znalečného "expertů" z Univerzity Karlovy

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
vyúčtování znalečného 02.12.2004

Základní početní úkony nezná ani OSA:
1 min. = 100 vteřin | 50,-Kč měsíčně = 80 hal. denněZločinné spolčení?
JUDr. Wünschová Pujmanová figuruje na všech důležitých postech mého sporu proti podvodům v ochraně duševního vlastnictví v ČR:
§ Česká televize - ved. právního odd. ČT, řídí útvar styku s OSA, falzifikáty a pomluvy mé osoby, nehlášení hudby
Ministerstvo kultury ČR - náměstkyně, krytí podvodů OSA, autor. zákon a licence OSE
ředitelka OSA - podvody, zlodějna, likvidace autora
Univerzita Karlova - krytí zlodějny OSA, "znalec", manipulace soudů, StB
OSA - MKČR - UK - ČRSouvisející:
| Znalecký posudek JUDr. Kordače z Univerzity Karlovy z 12.3.2002 |
| šéf Ústavu autorského práva Právnické fakulty UK prof. Kříž je veden jako agent StB |
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního:
| UK stažený dokument | UK odkaz web |

| nový ředitel OSA | o co jde OSE? |
| neproplácení hudby | právní chaos OSA | lži, pomluvy, falzifikáty | přehled událostí |
| stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com