JUDr. Jan Kříž - podání Vrchnímu soudu, 14.2.2003, mně bylo doručeno 4.4.2003Poznámka: nikým neoslovený JUDr. Jan Kříž z UK, který je veden jako agent StB, píše Vrchnímu soudu v Praze snůšku lží - výslech znalce prý byl 12.6.2002 (ve skutečnosti 29.5.2002), Kordač je prý znalcem z příslušného oboru (to měly být autorská práva, ale Kordač je znalcem na právní vztahy k cizině), razítko UK chybělo, protože prý Kříž nebyl v Praze (ani listina p. Kříže však nemá razítko UK!). Dále p. Kříž píše: "Skutečnost, že zpracovatel posudku je zaměstnancem Ministerstva kultury České republiky nebyla - jak jsem byl informován - u ústního jednání na Městském soudu v Praze uváděna jako skutečnost podstatná." JH: tuto skutečnost znalec Kordač zatajil, takže nebyla uváděna VŮBEC! ("Nezávislý znalec" Kordač pracuje v odd. MK, které dalo OSE licenci.)
Je dobře, že se k "znaleckému posudku", který znamená neexistenci ochrany autorských práv v ČR spravovaných organizací OSA, hlásí šéf Ústavu autorského práva Právnické fakulty UK.
Související:
| znalec z Univerzity Karlovy | JUDr. Jan Kříž je veden jako agent StB | aktivity p. Kříže |
| 13.12.2002 - mé odvolání proti znalečnému, "posudku" chybí základní náležitosti, doložka znalce, razítko Ústavu autorského práva UK, atd. |
| 28.11.2003 - rozsudek Vrchního soudu v Praze o znalečném 15.000,-Kč |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com