Kdo je JUDr. Jan Kříž
JUDr. Jan Kříž - šéf Ústavu práva autorského
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je veden jako

agent StB
- Kadet, Reportér a Regina
StB
Kdo je JUDr. Jan Kříž (kategorie agent = vědomá spolupráce)

Univerzita Karlova
články

NENÍ KADET JAKO KADET

+ pokračování

Právnická fakulta UK - bašta neobolševismu
a vlivová síť agenta StB KADETA

NENÍ KADET JAKO KADET
V křižovkách se velmi často vyskytuje synonymum pro kadeta, totiž důstojnického čekatele. V Praze, zejména na Univerzitě Karlově a ještě lépe na právnické fakultě, se pod krycím jménem KADET vyskytuje jeden z nejvýznamnějších bývalých vlivových agentů II. StB z konce 80. let. Ve full textové vyhledávací databázi tzv. "Cibulkových seznamů" agentů StB. je možno zjistit, že měl KADET tři evidenční čísla, přičemž byl řízen jako osoba v kategorii A přímo bývalou centrálou (v Hlavní správa StB). Komu odpovídá krycí jméno KADET?

KADET (16980,698088) = JUDr. Jan Kříž 25.11.1950. (profesor právnické fakulty UK).

JUDr. Jan Kříž vstoupil do dějin akademického života na právnické fakultě tím, že každé ráno nosil z místního buffetu děkanovi a členovi ÚV KSČ soudruhovi Mečlovi čerstvé obložené chlebíčky, aby se nezapomenulo na docenturu... Pro estébáctví soudruha Kříže bude spíše rozhodující sled událostí okolo 17. listopadu 1989 na právnické fakultě UK. V pondělí 20.11.1989 došlo před zraky užaslých studentů na právnické fakultě k tomu, co dosud všichni tušili. K PŘEDÁNÍM MOCI PŘEDEM VYTIPOVANÝM LIDEM. Člen ÚV KSČ a děkan soudruh Mečl předal "sametovou moc praporu perestrojky" třem agentům StB na právnické fakultě. V oněch listopadových dnech měli tito Stbáci prakticky neomezený vliv na chod událostí na právnické fakultě, zejména s cílem odříznout veškeré dění od centrály studentského hnutí vedeného Martinem Mejstříkem. Zde 20.11.1989 předvedl KADET své schopnosti tím, že přímo studentům v posluchárně doporučil "kandidáty KSČ a komunisty" do stávkového výboru. I na rudé právnické fakultě byl vypískán ze stávkového výboru pozdější člen městské policie Rudolf Blažek a další. Posléze přistoupil KADET k osvědčené taktice - chceš-li něco zkazit, jmenuj, či prosaď na rozhodující místa co nejvíce lidí mdlého myšlení. Proto byl sestaven stávkový výbor zejména ze studentů, kteří studovali obor mezinárodní vztahy a byli dostatečně prokádrováni a ideově loajální. Jedním z pomocníků KADETA v usměrňování velké sametové perestrojkové revoluce byl nechvalně známý KAREL (10614,17956,061488) a GALA (Grónský Ján).

Vladimír MERTA jistě nezapomene na historku, kdy byl doslova vyhnán z posluchárny GALOU. Ještě týž den KADET podal zprávu na stranické schůzi KSČ na právnické fakultě, že se podařilo GALE situaci zvládnout a nepřátelské aktivity paralyzovat. Pozorný pražský chodec nemohl nezaznamenat , že v období od 17.11.1989 - 30.12.1989 svítilo do pozdních nočních hodin světlo v jedné místnosti - v 1. patře právnické fakulty. Byla to kancelář děkana a člena ÚV KSČ soudruha Mečla, kde do pozdních ranních hodin probíral člen ÚV KSČ se svým KADETEM politickou situaci. V této době bylo víceméně známé, že KADET pracuje jako soukromý politický informátor tohoto soudruha. V tomto období také KADET zprostředkoval přednášku vysokého důstojníka StB, který zdůraznil nutnost uvolnění poměrů, ale ne nástup ideově diverzních center.

Počátkem roku 1990 soudruh KADET svoji hru nevzdával a uskutečňoval politiku ovlivňování. V této době patrně přišel o své chráněnce z II. správy StB, kteří měli své starosti s prověrkovými komisemi. Ve druhé polovině 90. let však opět rozvinul KADET plně své schopnosti vlivové politiky výcviku vzájemného zavazování při systematickém dobývání pozic pro své souputníky z StB, ale i pro zájemce, kteří vstoupili do vlivového klanu vytvářeného soudruhem KADETEM. Nepřekvapí nás proto, že od roku 1995 patří KADET mezi nejoblíbenější právní poradce profesora Václava Klause, ani okolnost, že prezident republiky Václav Havel vypověděl smlouvu disidentské advokátce JUDr. Hornové a správou svých autorských práv pověřil právě KADETA. Na doporučení koho? Kocába, Křižana, Čalfy či Rumla? Na doporučení StB či KGB?

Naposledy na sebe KADET upozornil v souvislosti s tzv. skandálem s přijímacími zkouškami na právnickou fakultu, kdy prosadil rektora UK a právního historika JUDr. Karla Malého, který se nikdy nezajímal o bankovnictví do dozorčí rady Komerční banky a.s. Výměnou za tento handl zastavil rektor Malý šetření tzv. skandálu a urychlil profesuru pro KADETA. Proč měl KADET zájem na jmenování JUDr. Malého do dozorčí rady Komerční banky a.s. ví pravděpodobně jenom samotný KADET.

A konečně posledním kouskem KADETA je fakt, že ačkoli z Cibulkových seznamů vyplývá, že byl KADET veden přímo na Hlavní správě StB, je považován za osobu nespolupracující z StB, neb v souladu s lustračním zákonem předložil vedení fakulty na počátku 90. let negativní lustrační osvědčení potřebné pro výkon šéfa Ústavu autorských práv. Přesto, že nikdo v akademických kruzích na právnické fakultě UK nepochyboval o estébáctví KADETA, našli se i akademici, kteří viděli ve spojenectví s KADETEM (vliv na ODS) cestu ke společenskému zviditelnění a profesnímu vzestupou (bývalý děkan Hendrych). Z pohledu dnešních znalostí je nepochopitelné, ale i možná pochopitelné, proč jezdil KADET před rokem 1989 na studijní cesty do západního Německa na Univerzitu do bavorského Passova, kde si vybudoval silné vlivové pozice. Je paradoxem, že po roce 1989 kontakty na tuto univerzitu organizoval na právnické fakultě zejména Stbák KADET. Nebo je v Passově KADETUV nadřízený z KGB? Zkrátka, řekne-li se Passov a právnická fakulta mnoha lidem se asocijuje KADET a II. správa StB.

Skandál s přijímacími zkouškami na právnickou fakultu UK.

1. kolo KADET vyhrál.

Dnes je zřejmé, že Policejní presidium nemá zájem na prošetření skandálu spojeného s korupci při přijímacích zkouškách na práva, neboť existuje patrně politická objednávka tuto věc odložit, ačkoliv jsou pachatelé (tři) víceméně po celé Praze známí. Z matematických analýz počtu pravděpodobnosti bylo zjištěno, že testy byly zmanipulované v posledních šesti letech, tedy pravděpodobně někdo disponuje seznamem 6x90 studentů, kteří se dostali na práva značně pochybným způsobem. Napadlo někoho, že se před zraky veřejnosti vytváří časovaná bomba zvaná vydírání? Nepochybně si ona ctihodná a nedotknutelná trojice z pražské právnické fakulty eviduje koho na fakultu protlačila. Co se stane až KADET dostane tyto seznamy do ruky? Zcela jistě je nezničí, ale využije. Jak? Stačí si ohlídat obsazení citlivých míst na Polici, Kriminální službě, trestních senátech, Úřadech vyšetřování čekat a pak naznačit těmto mladým absolventům, že někdo ví jak to tehdy bylo... Jednou se přece tyto ovečky budou hodit... Komu. KADETOVI nebo KGB? Možná, že již KADET tyto seznamy má. Pro osoby, které věděli o minulosti KADETA a jeho současných aktivitách, bylo naprosto nepochopitelné, jak mohl komunistobijec a estébakobijec Ruml coby vlivný člen ODS snést KADETA v blízkosti profesora Klause. Nejspíš to s tím Rumlovým antikomunismem nebude tak žhavé, nebo je to úplný blb a komunisté si ho jako ministra vybrali záměrně již před rokem 1989. V každém případě je nekontrolovatelné vlivové působení KADETA největším selháním polistopadových bezpečnostních struktur.

Vzhledem k tomu, že "KADET" (Prof. Kříž) v současné době zastává na právnické fakultě UK funkci vedoucího katedry, musel se nutně prokázat lustračním osvědčením. Kdyby "KADET" předložil "pozitivní" lustrační osvědčení, nemohl by funkci vedoucího katedry vykonávat. V případě, že jmenovaný předložil lustrační osvědčení "negativní" nutně musí jít buď o padělek, jako v případě bývalého šéfa FNM STIESSE, nebo o "pochybení" vedení K.U.

V intencích článku doporučuji vedení redakce "Necezurované noviny" navštívit děkana právnické fakulty UK, u kterého jsem lustrační osvědčení profesorů fakulty uložena a zjistit skutečný stav a článek doplnit o zjištění skutečnosti. Nebezpečnost pana KADETA vysoce převyšuje z hlediska rizikových faktorů možnosti pana STIESE.

Zdroj:
úryvek ze stati Morální a politický debakl: Spadli jsme už na dno? Český ráj po "česku" II
Necenzurované noviny 09/2000, www.cibulka.netPrávnická fakulta UK - bašta neobolševismu
a vlivová síť agenta StB KADETA
V čísle NN 09/2000, strana 27 - 30 a NN 19/2000, strana 04 - 06 jsme rekapitulovali vlivovou činnost bývalého Stbáka KADETA - Doc.JUDr. Jan Kříž (dále jen KADETA) a jeho pravděpodobném podílu na tzv. skandálu s přijímacími zkouškami na Právnickou fakultu University Karlovy. V textu je vyslovena hypotéza, zda podvody s přijímacími zkouškami nezapočaly už kolem období 1993/94 nebo ještě mnohem dříve. Dále je v NN 09/2000 odhalen fakt, že se KADET prokazuje padělaným lustračním osvědčením, ačkoliv z databáze "Cibulkových seznamů" vyplývá, že byl KADET (JUDr. Jan Kříž, nar. 25.11.1950), veden v kategorii A přímo Hlavní správou Stb. Viz. stručné údaje z internetových databází o jeho osobě a jeho některých(!) ekonomických aktivitách viz. tabulka.

Právnická fakulta UK dosud neučinila nic proto, aby do věci vnesla pravdu a jasno. Další obdobná postava s padělaným lustračním osvědčením byl několikanásobný agent komunistické Stb "STRKAL" (předseda Fondu národního majetku Jan Stiess), který byl, přes tyto obecně známé skutečnosti, až do odhalení padělku členem vědecké rady vysoce prestižní VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ v Praze. KADET je také členem vědecké rady Právnické fakulty UK a spolu s ním v této vědecké radě sedí lidé, přímo odpovědní a z peněz daňových poplatníků velmi dobře placení za výuku lidí k důslednému uplatňování práva. To, že UŽ MNOHO LET sedí za jedním stolem s veřejně známým držitelem padělku, nikomu z nich zřejmě příliš nevadí. Je velmi pravděpodobné, že KADET strkal před sebou STRKALA na FNM, aby tak mohl manipulovat některá rozhodnutí prezidia fondu. Je velmi pravděpodobné, že skrze svůj vliv na FMV prosadil na jaře 1999 skrze agenta StB STRKALA změny v dozorčí radě Komerční banky a.s. Do této této bankovní dozorčí rady byl totiž dosazen právní historik(!!!) Karel Malý, který se o problematiku bankovnictví nikdy nezajímal!!! Krátce na to je docent Jan Kříž tímtéž Karlem Malým, rektorem Karlovy university, navržen na jmenování profesorem.. Současně vynaložil Karel Malý ze své posice rektora nemalé úsilí k utišení skandálu s podvodným příjímáním uchazečů o studium na Právní fakultě a neudělal nic proto, aby byly mnohaleté podvody vyšetřeny ani nepodpořil požadavky, aby byly všechny zodpovědné osoby odvolány ze svých funkcí. Dále je k disposici zpráva, že rektor Malý, krátce před ukončením svého funkčního období v roce 2000, udělil čestnou medaili University Karlovy Antonínu Sumovi, který ve vězení(!!!) v 50. letech monitoroval (pravděpodobně přímo pro KGB) předpokládané vůdce protikomunistického odboje. Prof. Karla Malého charakterizuje silný odpor vůči naší integraci do Evropy na protikomunistickém a protisovětském principu, což dokumentuje i jeho právně pozitivistický přístup, přesně odpovídající stalinistickému pojetí nauky o právu a státu, právu a spravedlnosti a z toho vyplývající přístup k tragické historii komunistického "práva" a jeho mocenského zneužití.

Tato dozorčí rada pak o něco později dlouho odmítala odvolat generálního ředitele Komerční banky Jana Kollerta (viz. NN 13/2000: "KOMUNISTICKÁ ŠPIONÁŽ A PODNIKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU, část 2.", strana 23 - 24) po odhaleni bankovního tunelu ve výši 8mld Kč.

Pokusme se nyní odhalit další členy KADETOVy pavučiny na Právnické fakultě UK, v represivních orgánech státní moci a ve veřejném životě. Uvidíme, že stará komunistická zásada KÁDRY ROZHODUJÍ VŠE, kterou tak dobře ovládá na Moravě Jaroslav Šabata, je stále víc než platná..

Jak již bylo uvedeno v NECENZUROVANÝCH NOVINÁCH 09/2000, KADET byl špičkovým agentem StB, který záběrem svého současného nekontrolovatelného vlivu vytváří vysoce proorganizovanou strukturu zcela mimo pozornost tohoto státu. Objasněme si nyní jakým způsobem a koho KADET dostává do svých pavučin.


Prof. JUDr. Dušan Hendrych, (26.12.1927), vstoupí patrně do učebnic kriminologie jako první bílý kůň na akademické půdě. Pro pořádek doplňuji, že pojem bílý kůň je specifický český fenomén spočívající v tom, že určitá osoba páchá trestný čin nebo se dopouští nečestného jednání v zájmu třetí osoby a to zpravidla v hospodářské sféře většinou na základě vydírání. V čem spočívá fakt, že dnes už bývalý děkan Dušan Hendrych byl bílým koněm KADETA ?

Odpovědí byl postoj Dušana Hendrycha ke skandálu se zfalšovanými přijímacími zkouškami v posledním náhradním termínu v roce 1999. Věřit faktu, že únik připravených testů byl dílem gangsterské mafie, která stojí mimo fakultu mohl jedině dementní člověk.

Nabídneme vám následující si-fi: Představme si, že rozhodujícím momentem, který zpečetil osud, podle celé řady bohužel těžko neověřitelných informací bývalého komunisty, avšak v oficiálních životopisech vždy nestraníka, JUDr. Dušana Hendrycha, v současné době, spolu s čestnou náčelnicí Junáka a ex-ministryní "spravedlnosti" v polistopadové vládě Petra Pitharta JUDr. Dagmar Burešovou, člena sametově nomenklaturního seskupení IMPULS 99, je Hendrychova touha po zviditelnění své osoby a chorobný chtíč po moci, což je pro bývalého komunistu typické. Této povahové vlastnosti Hendrycha si povšiml kdo jiný než KADET. Nejprve si ovšem Hendrycha otipoval a to tak, že mu KADET nabízel celou řadu drobných služeb a úsluh, které by v každé civilizované zemi děkan musel odmítnout, je-li nabídnuta člověkem typu KADETa. Jednou KADET zprostředkoval Hendrychovi přednášky na univerzitě v Passově, podruhé mu KADET objednal na hotelový pokoj drobné pohoštění na náklady firmy Kříž-Bělina (KADETŮV partner Bělina Miroslav, 08.03.1950, Katovická 410, 11900-PRAHA 8, byl do roku 1990 předsedou celozávodního výboru KSČ na Právnické fakultě University Karlovy..) a nakonec poskytl odvoz děkana přistaveným vozem na náklady téže advokátní kanceláře. Obdobných trvalých a systematických úsluh ve prospěch děkana Hendrycha proplácených KADETEM bylo více. Hendrych byl z těchto malých systematických a drobných pozorností fascinovaný jako malé děcko a KADET se tak stal Hendrychovým chráněncem a nedotknutelnou osobou. Je velmi pravděpodobné, že byl Hendrych přímo sponzorován KADETEM. Obvykle dobře informované zdroje a to nejenom z University Karlovy tvrdí, že by to nemusela být pouze si-fi..

V každém případě dostal KADET Hendrycha plně pod svoji kontrolu. Důsledkem tohoto vývoje je skutečnost, že Hendrych věděl, ale dělal že neví, že KADET prakticky celou fakultu ovládá a to včetně možnosti ovlivňovat přijímací řízení na právnickou fakultu. Je velmi pravděpodobné, že Hendrych uzavřel s KADETEM celou řadu paktů, o které nemá nikdo na fakultě ani ponětí. Omotání Hendrycha kolem prstu KADETA, ať už k tomu došlo jakýmkoli způsobem, je instruktážním příkladem toho, jakým způsobem buduje KADET svoji vlastní vlivovou agenturu. Kolik má KADET pod svým vlivem dalších obdobných Hendrychů v ODS, BIS, ve Čtyřkoalici, na vnitru (dokonce i současný ministr vnitra za sociální demokracii, nadějný mladý funkcionář a strojvůdce Stanislav Gross, skládal podle neověřených zpráv zkoušky přímo v pracovně profesora a agenta StB KADETa, a to nepočítáme dávný intenzivní vztah KADETA k druhé polovině sociálně-demokratického politického tandemu z dílny Miloslava "Milo" Marouska /"uprchlíka před komunismem" a kalifornského obchodníka se sovětskými diamanty - dokonce prý možná přímo z Kolymy.. Jeho bratr, vysoce postavený komunista Jiří Maroušek, kterému bratrova "emigrace" úžasným způsobem v jeho předlistopadové kariéře pomohla, čirou náhodou zprivatisoval a vzápětí vykradl ČKD Praha../, tedy v tomto případě naší nejpopulárnější političky JUDr. Petry Buzkové, evidované StB pod krycím jménem "PAVLA", když mnohé další pikantní podrobnosti z její skutečně velmi pestré minulosti si můžeme najít na Internetu ve vynikajícím, i když 10 let starém článku Luboše Vydry v NN 15/1993: "VŮNĚ ŽENY PETRY BUZKOVÉ". Pokud bude Petra Buzková skutečně zvolena na návrh Václava Havla presidentkou České republiky, bude v ní mít Dáša Havlová opravdu důstojnou nástupkyni..), dále v centrále NATO a EU v Bruselu, v diplomatických službách a jinde? A proč jsem nazval Hendrycha bílým koněm? No přece KADET se dál usmívá a jediný, na kom je stín podezření je bývalý děkan Hendrych, který ve slabých chvilkách údajně občas prohlásil, že ví kdo to byl, ale že to nepoví. Tedy vzal v tomto případě morální vinu na sebe aby zakryl viníka. Proč? Je snad namočen v jiných mnohem závažnějších obchodech s KADETEM, že musí mlčet? Co když měl KADET zajištěný určitý trvalý počet míst na Právnické fakultě pro skupinu nejmocnějších lidí v tomto státě a to výměnou za svoji beztrestnost? Mnohé by tomu napovídalo.. Je navíc velmi pravděpodobné, že i v minulém režimu využívala StB svého agenta KADETA k protlačení "svých" lidí na Právnickou fakultu, aniž by byli dekonspirování viditelným narušením obvyklé procedury příjmacího řízení, podmínkám kterého bylo vyhověno použitím konspirativních metod.

V některém z příštích čísel si rozebereme vazby KADETA na vedoucího studijního odd. JUDr. Oldřicha Říhu, který je pravděpodobně mužem č.2 KADETOVa vlivového klanu na právnické fakultě UK, avšak v celkovém pojetí KADETOVy skupiny, připomínající lidem zvenčí spíš postkomunistickou mafii, patří ke středním článkům. Dále některé bývalé příslušníky 1. správy Stb, BIS, bankovní tuneláře a další škodnou dnešního režimu pod záštitou KGB. Od bývalých ale i současných členů ODS uvítáme informace, které zmapují vzestup a rozsah vlivu KADETA uvnitř ODS, kdo ho do ODS přímo k Václavu Klausovi a Ivanovi Langrovi přivedl, stejně tak uvítáme od expertů z bankovních kruhů podrobné analýzy majetkových přesunů (tunelů?), za kterými je by mohl být KADET pravděpodobně v pozadí. Prostředky z těchto přesunů většinou končí na kontech ruských firem. Kdo sám sebe považuje za slušného člověka anebo se alespoň cítí skutečným vlastencem, měl by redakčnímu kolektivu NN sdělit informace, kdy přesně a kým bylo vystaveno KADETOVi padělané lustrační osvědčení a kdo ho zpravodajsky odklidil tak, že se o něj, jako o proruský subjekt, absolutně nikdy nezajímala BIS? Je pravda, že někteří z vedoucích kádrů BIS vystudovali Právnickou fakultu UK jedině díky tandemu KADET - ŘÍHA a jsou mu tedy zavázáni? A kolik bylo ještě takových??? Hloubka vlivu KADETA a šíře jeho záběru je totiž taková, že všechny čtyři české zpravodajské služby by měly práci na několik let, než by osobu KADETA a jeho sítě v současné době zmapovaly. Nebo ho samy tyto zpravodajské služby vedou a považují za svého spolupracovníka? My obyčejní lidé, tedy lidé bez výběrové ztráty paměti, odpověď známe. Primakov a Putin měli a mají v Praze stále dost svých lidí. Na základě širokého čtenářského ohlasu na článek z NN 09/2000 a NN 19/2000 a podkladů, které jste nám zaslali, mohl vyjít i tento článek, děkujeme za spolupráci. Pokud máte informace o korupci na právnické fakultě UK v Praze, pište! Svoboda tisku, pokud nám zbývá alespoň na zaplacení tiskárny, je už to poslední, co zatím ještě máme..

Josef Nováček

Zdroj:
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn03_2001/obsah/13.htm
Necenzurované noviny, www.cibulka.netSouvisející:
| Znalec z Univerzity Karlovy |
| Kdo je JUDr. Jan Kříž - data, firmy, kancelář Kříž a Bělina |
| Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Eva Hubálková |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com