Parametry OSA pro vyúčtování www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

(Dne 27.5.1996 nechtěně přiznal ředitel OSA JUDr. Slanina soudu, že mé skladby "měly několikanásobně větší užití než nejpopulárnější české i zahraniční skladby"....)


OSA věnuje veškerou píli, um a energii na poškozování autora:
  • Ochranný svaz autorský je spokojen, když užití hudby není hlášeno
  • vyjadřuje pochyby, zda došlo k užití toho, co hlášeno je (Slanina, odst. II - má žaloba na úroky)
  • znevýhodňuje hudbu, která unikla jeho pozornosti a má být proplacena (podle GEMA)
  • úmyslně neproplácí užití hudby
  • zatajuje užití hudby autora
  • vědomě používá zfalšovaná hlášení hudby
  • neřeší reklamace autora, neodpovídá na dopisy
  • má-li autor přesto obdržet honorář, tajně blokuje jeho účet
  • znevažuje autora a jeho hudbu, šíří smyšlenky vhodné k likvidaci autora

Parametry OSA pro vyúčtování - výběr z prohlášení představitelů OSA:
"mediální" "odborné"

autor není obecně známý / má moc užití, to kde se uplatňuje je třeba znevýhodnit / netrpí nouzí / dostal dost peněz / nemá hudbu ve sledovaných pořadech / nemá užití v rozhlasu, filmu, v normálních TV pořadech / má hudbu jen v teletextu kdy národ spí / je nemorální chtít za to honorář / on za to však požaduje peníze a to ve všech svých žalobách / zneužívá svého postavení v práci / je redaktor ČT / hlásí sám sebe / vlastnoručně vyplňuje hlášení / nejen, že užívá sám svou hudbu, ale i bez užití ji pouze hlásí / nelíbí se mu vyúčtovací řád / porušuje vyúčtovací řád / využívá děr ve vyúčtovacím řádu / sám si dělá vyúčtování / požaduje změny vyúčtovacího řádu / chce starý vyúčt. řád / požaduje vyšší hodnocení / nevyzvedává si poštu / nechce komunikovat s výborem / dluží odpověď P. Jandovi / dělá útočné kampaně / využívá svých známostí / má kontakty s vedením ČT / okrádá ostatní / je členem organizované skupiny / páchá trestnou činnost / tuneluje ČT / pirátské nahrávky / organizovaný zločin

podkres je hudba, která šumí (Andršt v radiu Frekvence 1) / "to nemá s archivní hudbou nic společného"..., "to sou takový pidlikačky, jak to tam bublá někde dole, pak to tam spouští a syčí" ( Janda na valném shromáždění OSA), nejvíc hlášení mají neznámí autoři a proto je třeba jejich užití znevýhodnit / předěl je bum (uvedl ředitel OSA Slanina při výslechu u Městského soudu v Praze) / 16 vteřin nemůže být hudba, zatímco OSA proplácí hudbu (Andršt) / znělka je druhoplánový background, protože není bytostně spjata s pořadem (viz. mé námitky z 6.2.1995, odst.9) / znělka se neproplácí, improvizace se neproplácí / 8 taktů je 16 vteřin, kratší užití OSA neproplácí (Andršt) / proplatit je možno jen přesně vyplněná hlášení - čas užití ohlášený uživatelem se má dle OSA shodovat se stopáží na ohlášce díla autora / název uživatelem ohlášené hudby se musí přesně shodovat s autorovou ohláškou díla u OSA (počítače a programy, které by podle pořizovací ceny OSE záviděl Pentagon, neumějí česky, takže vznikají jiné názvy), atd.


OSA si tedy nejen zcela vymýšlí děje, které se nikdy nestaly, aby získal záminku k likvidaci nepohodlného autora, ale také programově neproplácí a znevažuje ta užití, kde se hudba členů vedení OSA neuplatňuje (skladby jako Holky z naší školky nebo Želva se zřejmě hudebním režisérům ke zpravodajství, kulturním, sportovním, finančním, soutěžním a dalším pořadům nehodily). Bojkot OSA se nesoustředí jen na znělky, či krátké úryvky delších děl, ale na jakékoliv užití hudby, které se obejde bez prosazování Jandů, Andrštů, atd., jak dokládá OSA svým útokem proti Teletextu, kde byla užívána mnohaminutová instrumentální díla bez "souhlasu" umělců z vedení OSA.
Co je tzv. podkresová hudba jsem si dovolil sdělit dne 9.1.1996 předsedovi výboru OSA P. Jandovi: "Operní árie, brnkání na španělku, Má vlast, písnička Olympiku, nebo skladba Jiřího Hradce, která zní např. pod komentářem, je v takovém případě užita jako tzv. podkresová hudba. Autor tedy neskládá podkresovou hudbu, ale uživatel dílo autora jako tzv. podkresovou hudbu teprve použije."
Obecně je vyúčtování OSA charakteristické neposkytováním konkrétních podkladů, chybí vymezení vyúčtovaného období (stalo se, že roční vyúčtování mělo 15 měsíců aniž by to OSA autorům avizoval), neznalostí základních početních úkonů (1 minuta má omylem 100 vteřin, takže 600 užitých vteřin dostane autor proplaceno jako 6 minut), atd. Poznámka: do roku 1994 ohodnotil OSA všech mých 300 ohlášených skladeb shodně - nejhorším možným koeficientem, viz. L. Andršt, komise OSA pro otázky tvorby.


1 minuta má 100 vteřin

Neznalost základních početních úkonů v neprospěch autora - OSA si nedělá starosti ani se skutečným užitím hudby, ani s vytvořením věrohodné fikce.
Související téma:
| znalec z Univerzity Karlovy - OSA není schopen proplácet za skutečné užití díla |
| veřejná prohlášení představitelů OSA |
| mé námitky z 6.2.1995 - rok bez odpovědi OSA, dosud nevyřešeno |
| neproplácení užité hudby | není hlášeno |
| 100x finančně znevýhodněno podle GEMA | 1 minuta má 100 vteřin | blokace účtu |§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com