Blokace účtu www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
ukázka zvůle a drzosti "ochranného" svazu OSA
OSA svévolně a tajně zadržel mé honoráře (šéf výboru byl Petr Janda)
po mé obraně mne ředitel OSA JUDr. Slanina nařkl z trestné činnosti, tunelování apod.
proč také ne, zodpovědný ministr kultury ČR je stavem v resortu nadšen!
Po mém prvním soudním stání proti OSA, když vyšel najevo právní chaos OSA, zablokoval JUDr. Slanina v říjnu 1995 tajně všechny mé aktuální příjmy, které nebyly předmětem žádného sporu:
Ing Mareš
ved. ek. odboru OSA
---------------------------
Věc:     blokace účtu pana Jiřího Hradce

             S ohledem na soudní spor zahájený zastupovaným J. Hradcem proti OSA a jeho námitkám blokujte až do odvolání jeho účet

                         Praha 24.10.95                                                Dr Slanina
                                                                                                     (+ podpis )

Peníze mně byly proplaceny až po mých urgencích, v dalším roce, dne 1.3.1996, úroky dosud vymáhám soudní cestou (vzniklé problémy - neschopnost uhradit platby za přístroje ve studiu, nájmy, atd. nekomentuji). Ředitel OSA Slanina tvrdí, že o blokaci rozhodl výbor OSA. Člen tohoto výboru (záhy předseda) L. Andršt, mně však mezitím sdělil přesný opak a přiznal zlé úmysly OSA.

Došlo tak k obnažení zvůle, kterou "ochranný" svaz nestihl zamaskovat:

Ukázka z průběhu stání dne 9.1.1998. Ředitel OSA JUDr. Josef Slanina má soudu předložit důkaz pro své tvrzení, že o blokaci mých peněz rozhodl výbor OSA.

 

24.1.1996 - rozhovor s Lubošem Andrštem (člen výboru OSA, 1997-2002 jeho předseda), který říká - výbor OSA nerozhodl o blokaci mých peněz ( = zvuk mp3).

JUDr. Josef SlaninaSoudkyně: ... k tomu mi byly předloženy: výpis ze zápisu z osmnácté schůze, to znamená část zápisu jako takového ... v prosinci roku 1995. Z obsahu tohoto ... nevyplývá ..., že by bylo nařízeno: blokace účtu. Pokud ano, pane doktore - kde? Slanina: To vyplývá z toho, že tady je podtrženo to jednání, které zakládalo podezření z trestného činu. Soudkyně: ... výpis ze zápisu osmnácté schůze konané dne 14.12.95, máte tutéž listinu v ruce? Slanina: ano, tutéž, soudkyně: bod 6 vyúčtování TV 1994 a vyúčtování tělovýchovy, Slanina: ano, soudkyně: říkáte, že obsahem tohoto bodu je vlastně ta blokace účtu? Slanina: ano, soudkyně: protože z tohoto sdělení vyplynulo nebezpečí trestné činnosti? Slanina: ano. Soudkyně: mně jde o to, kdy bylo rozhodnuto, že panu žalobci se zatím jeho autorský honorář neproplatí, Slanina: ještě dávno před tím když se v říjnu zjistily první nesrovnalosti, ale posoudit rozsah a důvody..., soudkyně: takže ... Vy máte jistě nějaká rozhodnutí..., Slanina: na to paní soudkyně nemáme rozhodnutí, to je v naší práci standardní jev.

 

Luboš Andršt Andršt - výbor o tom nerozhodoval, jestli chceš pokračovat v tý při, tak se to asi zdrží
JH: tyto peníze se žádné soudní pře netýkají, důvody se rozcházejí, viděl jsem papír, že to podepsal Slanina, který tvrdí, že rozhodl výbor / Andršt - no tak u toho jsem já nebyl a jsem tam vždycky
 Andršt - OSA využívá toho, že se tyhle věci dají zadržet, aby tě naštvala
 JH: důvod k blokaci - protože jsem byl příliš hranej v Teletextu / Andršt: to není důvod aby se ti nevyplatily peníze, všichni to dostali zaplacený (Teletext není důvodem blokace mého účtu! - porovnejte se stejným Andrštem na tiskovce OSA o týden později + nehorázná nařčení od Chrastiny o 4 měsíce později ve Zpravodaji OSA)
 Andršt: žaluj OSU, že ti zadržuje peníze a tak dál, budeš z toho mít samozřejmě nepříjemnosti, když se lidi o něco souději tak si dělají nepříjemnosti, to je normální, že ti OSA bude ty prachy zadržovat pokud bude moct, co ti bude patřit stejně dostaneš, ale dostaneš to opožděně, prostě, když jsi se dal do boje tak bojuj.


Ze soudního sporu o úroky z neoprávněně zadržovaných honorářů:
  • 23.01.1996 JUDr. Slanina - jako ředitel subjektu OSA 023531 zrušeného v roce 1992 po urgenci přiznává blokaci mého účtu, zamlčuje užití, konspiruje teletext, reaguje na vlastní smyšlenky. Výbor OSA prý věc kontroluje
  • 21.03.1996 JH - Jiří Hradec, žaloba na úroky ze svévolně zadržovaných peněz
  • 04.09.1996 JH - můj dokument daný do podatelny soudu (po té se ztratil, znovu dán do spisu při nejbližším stání) - uvádění lží ředitele OSA JUDr. Slaniny na pravou míru
  • 09.01.1998 - ukázka průběhu stání - ředitel Slanina má soudu předložit důkaz pro své tvrzení, že příkaz k blokaci mých peněz dal výbor OSA. Namísto toho však hovoří o podezření z trestného činu. (Pozn. JH: vzhledem k aktivitám JUDr. Slaniny a OSA připomínám, že trestným činem je křivá výpověď  před soudem, pomluva, poškozování při správě cizího majetku, porušování autorských práv, apod..)
  • 25.03.1998 - rozsudek Městského soudu v Praze, JUDr. Jaroslava Lobotková - OSA mně má zaplatit úroky, vyúčtovací řád OSA podle soudu neobsahuje termín k výplatě, proto je výpočet úroků podle obecných norem
  • 15.05.1998 OSA - odvolání JUDr. Slaniny - lži, že jde o Teletext, OSA o něm prý nebyl informován (P. Janda o něm mluvil již na valném shromáždění OSA zvuk v únoru 1994 v rámci znevažování hudby a podle hromadné smlouvy s ČT měl OSA hlášení Teletextu do dvou měsíců, tedy již v roce 1993), výbor prý pochyboval zda k užití vůbec došlo, Slanina vědomě používá falzifikáty hlášení Teletextu (pokud vůbec existují - OSA je nikdy nepředložil), tvrdí, že Teletext byl 7 hod. denně (vzhledem k začátku pořadu Studio 6 by ČT končila ve 23:00), nařkl mne z tunelování, zneužití postavení, spojení s vedoucími pracovníky ČT, atd.
  • 19.05.1998 JH - Jiří Hradec odvolání, mj. za daných okolností by byl vyúčtovací řád OSA neplatný (!)
  • 29.01.1999 VS - Vrchní soud v Praze, usnesení, Mgr. Dagmar Javůrková (mj. záchrana právní existence OSA, či jednání VS 17.01.2006)
  • 13.07.1999 US - Ústavní soud ČR, předseda senátu JUDr. Vladimír Jurka, soudci JUDr. Pavel Holländer a JUDr. Vlastimil Ševčík
Blokace mého účtu (1995) mj. dokazuje
zvůli OSA ještě před pořadem NADORAZ (1996),
na který se OSA ex post snaží svést oprávněnost mé likvidace.


Související téma:
| falzifikáty | střet zájmů | okrádání autorů |
| ředitel OSA JUDr. Josef Slanina | šéf výboru OSA Petr Janda | šéf výboru OSA Luboš Andršt |§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com