Jiří Hradec proti OSA, spor o úroky ze svévolné blokace účtu
Vrchní soud v Praze, 29.01.1999,
předsedkyně senátu Mgr. Dagmar Javůrková

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com