Neproplácení za užití hudby,
okrádání autorů o výsledky tvůrčí práce
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
  Úvodem (související - DEBATA o zlodějně OSA | TV pořady na videu | tiskovka gaunerů z OSA | novější stránky): autorský zákon
JUDr. Wünschová byla vedoucí právního a smluvního útvaru ČT a řídila útvar styku ČT s OSA, když Česká televize (ing. Šumšálová) jako smluvní partner OSA léta nehlásila skutečně užitou hudbu, která byla subjekty OSA vyinkasována, ale nebyla proplácena jejím opravdovým autorům. nehlášení hudby
JUDr. Wünschová se stala v r. 1998 náměstkyní ministra kultury ČR pro legislativu, autorské právo, hromadné sdělovací prostředky (ČT) a ochranné organizace (OSA). Za spolupráce MK a OSA vznikl nový autorský zákon účinný od 1.12.2000. Podle něj pak dalo MK 28.2.2001 (JUDr. Wünschová) OSE novou licenci. korespondence s ministrem kultury
JUDr. Wünschová se týž rok stala členkou tříčlenného představenstva OSA a 1.6.2002 ředitekou OSA. nový ředitel OSA
Ústav práva autorského Právnické fakulty Univerzity Karlovy kryje zlodějnu OSA, šéf Ústavu JUDr. Jan Kříž je veden jako agent StB, manipulace soudů, vazby a propojení, ředitelka OSA JUDr. Wünschová přešla do UK do odd. JUDr. Jana Kříže, soudkyně Stamidisová Univerzita Karlova a StB
     
Autorský zákon: za každé užití díla náleží autorovi odměna (související: AZ 2000 + novela 2005)
OSA je smluvně zavázán vyúčtovat autorovi užití jeho díla
Právníci OSA: kdo porušuje autorská práva se vystavuje postihu ve smyslu § 152 trestního zákona č. 65/1994 Sb., a to trestu odnětí svobody až na 5 let, nebo peněžitému trestu nebo propadnutí věci

smlouvy OSA s TV Ochranný svaz OSA uzavřel s ČT, NOVA (ČNTS), PRIMA (Premiera TV), atd. tzv. Hromadnou smlouvu, podle níž např. "ČT je povinna vést a předkládat OSA přesné a úplné denní záznamy o užití hudebních děl", definovat druh užití (mj. znělka a předěl, které OSA neproplácel), stanovuje čtvrtletní zálohy ČT, s tím, že "roční vyúčtování bude provedeno nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku" (OSA proplácel autorům až v prosinci), předání výkazů hlášení do dvou měsíců (v roce 1996 zinscenovalo vedení OSA překvapení nad pořadem Teletext z konce roku 1993), případné nedostatky (které léta urguji) řeší článek VIII.: "OSA je oprávněn kontrolovat veškeré podklady, které ČT předloží OSA na základě této smlouvy".

 Důvodem existence ochranné organizace je prý uhlídat užití děl:
JUDr. J. Slanina, ředitel OSA - tiskovka OSA 02.02.1996 (nově tiskovka OSA na videu):

ml. slovo - Slanina hudebníci zjistili, že nemají-li být okrádáni o výsledky své tvůrčí práce, musí se sdružit

ml. slovo - Slanina existuje faktický monopol ochranné organizace hudební, protože autoři zjistili, že nejsou schopni si uhlídat užití svých děl
Luboš Andršt, výbor OSA, pro časopis Muzikus:

OSA... je pro autory... naprostou nezbytností. "Autor již zveřejněného díla nemá, až na vyjímky, možnost monitorovat, kde se jeho dílo ať živě či ze záznamu provozuje"
JUDr. H. Masopustová, podle zákona o hrom. správě udělila za Ministerstvo kultury ČR OSE 30.4.1996 licenci.

MF 15.11.1999, k novému autorskému zákonu:
A proč vůbec musí mít výkonný umělec kolektivního správce? "Jeden hudebník přece nemůže sjednávat vystoupení celé filharmonie, natož uhlídat užití svého výkonu třeba v televizi," říká Masopustová.

 Umělci nejsou schopni uhlídat užití svých děl - jejich okradení je prosté:
Další vývoj sporu:

autorský zákon, novela autorský zákon 2000, novela 2005

platby za televizi na hotelových pokojích,
neidentifikovatelné příjmy OSA a jejich rozdělení,
Rozúčtovací řád OSA

kampaň OSA proti novele AZ

Související:
| znalec z Univerzity Karlovy | šéf Ústavu autorského práva UK je veden jako agent StB |
| korespondence, dokumenty, soudní rozsudky | o co jde občanskému sdružení OSA? |
| přehled událostí | vedení OSA, vazby a propojení - zločinné spolčení? |

Novější stránky:
DEBATA o zlodějně OSA
Policejní sledování a stovky kontrol
Uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu
Zločinné praktiky OSA na videu - tisková konference OSA 1996
TV pořady na videu
Vrchní soud v Praze 17.01.2006
Milión za zločiny OSA
Manipulace soudů, justice skáče jak OSA píská
Soudy a OSA ztrácejí stejné spisy

Hlavní témata:
| první stránka | právní chaos OSA | neproplácení hudby | lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com