Manipulace soudů, atd. www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Právo vítězí nad spravedlností Justice skáče, jak OSA píská
OSA vtahuje do svých zločinných praktik spoluviníky

Zmanipulované soudy, Ministerstvo kultury ČR, údajný znalec s šéfem v seznamech StB z Ústavu práva autorského Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Statistický úřad, atd.

Výběr z pozoruhodných jevů kolem několika subjektů OSA neprůhledně hospodařících s miliardami Kč, vylákanými pod záminkou údajné ochrany autorských práv.

Kde je OSA, tam jsou lži, intriky, podvody, okrádání autorů, zfalšované listiny, ztracené spisy, sledování policií.

Transformace OSA Trasformace OSA JUDr. Strnad rozhodl v r. 1992 o transformaci OSA - soudce není soudce, neexistující IČO, rozhodnutí ministra kultury není rozhodnutí.
Právní neexistence OSA
soudkyně Javůrková
Právní chaos OSAMěstský soud v Praze rozhodl o právní neexistenci OSA po r. 1992 (MS1, MS2). Vrchní soud v Praze potom rozhodl (VS1, VS2), že na subjekt OSA, nově vzniklý v roce 1996, je třeba pohlížet, jakoby vznikl již v roce 1992. Podle jakých pravidel se řídit v onom mezidobí nikdo neví (soudkyně VS Javůrková soudila i 17.01.2006).
Porada soudců
a ředitel OSA Slanina
JUDr. Slanina - tiskovka OSANa poradě soudců, kam civilní osoba nesmí, je ředitel OSA JUDr. Slanina - jak to ti soudci zmastili (tiskovka OSA 02.02.1996).
Registrace OSA
a různá data
Registrace OSARůzná data registrace OSA a ředitel OSA JUDr. Slanina.
Výmaz OSA
Vrchní soud v Praze
Krajský obchodní soud
Výmaz OSARok 1998 - důvodem k výmazu OSA 47114312 (dle Městského soudu v Praze nevzniklého) je, že v roce 1996 se zaregistroval nový subjekt se stejným názvem, Vrchní soud v Praze k usnesení Krajského obchodního soudu, (Paralelně byly činné 4 subjekty OSA, zrušený vybíral stamilióny Kč ročně, nevzniklý je rozděloval a další chodil k soudům.)
Statistický úřad
IČO na přání
Statistický úřad přidělil novému subjektu OSA již existující IČO a to na přání "nějakého pána", který si na něj prý zvykl. Viz. též 4 IČO, paralelní činnost několika subjektů OSA.
Vrchní soud v Praze
manipulace přesně
podle lží OSA
Pavel ChrastinaSmyšlené podklady k rozsudku - spor na ochranu osobnosti Jiří Hradec v. Pavel Chrastina. Po rozsudcích Městského soudu v Praze v můj prospěch, Vrchní soud v Praze zmanipuloval spor přesně podle lží OSA (soudkyně JUDr. Ludmila Říhová, JUDr. Zdenka Ferešová, JUDr. Naděžda Žáková - viz. též 17.01.2006). Další stupně justice s rozsudkem VS souhlasí přestože přiznávají, že podklady neexistují. Za to je ve spisu videozáznam pořadu ČT NADORAZ (i textový přepis), který usvědčuje soudce ze lží a manipulací. Následoval Štrasburk.
Evropský soud pro lidská práva Štrasburk
podvody čs. kanceláře
Rada Evropy, Štrasburk Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se výše uvedeným případem odmítl zaobírat, ve spisu ale nejsou překlady z češtiny ani rozsudky soudců, kteří o tom asi vůbec nevědí. Navíc tvrzení českých úředníků o nemožnosti odvolání, či o skartaci po uplynutí jednoho roku nejsou pravdivá.
Omluva ČT za NADORAZ
Městský soud v Praze
soudkyně Stamidisová
Omluva ČTMěstský soud v Praze 14.04.1999 - soudkyně Stamidisová rozhodla o omluvě České televize subjektu OSA - zmanipulování obsahu i data vysílání pořadu ČT NADORAZ (29.01.1996). OSA a ministr kultury ČR tají smír OSA s ČT a používají výsledek k obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti.
Důvodem k žalobě OSA proti ČT bylo, že Česká televize odvysílala 29.1.1996 pořad NADORAZ o právním chaosu OSA a neproplácení hudby, především užité v ČT - za což byla zodpovědná ved. právního odd. ČT JUDr. Wünschová, posléze ředitelka OSA, spolužačka soudkyně Stamidisové. Viz. též falzifikáty hlášení hudby užité v ČT.
Městský soud v Praze
soudkyně Stamidisová
manipulace s údajným
znalcem z UK
Znalec z Univerzity KarlovyMěstský soud v Praze - soudkyně Stamidisová soudila mé 3 žaloby proti OSA na neproplácení autorských honorářů - ignorovala obsah spisu, včetně důkazních videozáznamů pořadů TV s mou hudbou a prosadila údajného znalce na autorské právo z Univerzity Karlovy, aby pak rozhodla pouze dle jeho domněnek a lží. "Posudek" nemá příslušné náležitosti, jeho autor Kordač není znalcem na autorské právo, zatajil, že je zaměstnancem oddělení Ministerstva kultury ČR, které dalo OSE licenci, jeho nadřízenou na MK byla Wünschová, členka vedení OSA (den po rozsudku ředitelka OSA), spolužačka soudkyně Stamidisové. V r. 2005 Wünschová tiše zmizela z OSA do oddělení Prof. Kříže (seznamy StB) v UK, působišti "znalce", které kryje podvody OSA.
Výpočet znalečného
Univerzita Karlova
soudkyně Stamidisová
Manipulace se znalečným za posudek údajného znalce a diletantské výpočty s kterými by experti z Univerzity Karlovy a soudkyně MS Stamidisová nedokončili ani základní školu.
Městský soud v Praze
soudkyně Stamidisová
potíže s výkladem práva
odvolací soud
Soudkyně StamidisováSoudkyně Stamidisová má potíže s výkladem práva - články z tisku, březen 2003: Ministr i soud: rozhodnutí soudkyně je nehorázné, hloupost, ledabylost, potřeba doplnit si vzdělání, úkryt v taláru, nebezpečný precedens, z případu jsou zděšeni jak ministerští úředníci, tak policisté, ale i samotní soudci. MF DNES cituje soudkyni: "Jestli je na rozhodnutí něco špatné, tak to napraví odvolací soud. Od toho tu je." Poznámka JH: za odvolání jsem zaplatil soudu přes 30.000,- Kč, další odvolání jsem podal proti Usnesení Stamidisové na 15.000,- Kč, které chce "znalec" za své údajné 4 denní studium spisu, který nezná. Stamidisová soudila i spor OSA proti ČT se zmanipulovanou omluvou ČT OSE za pořad Nadoraz.
Zfalšované listiny
manipulace soudů a autorů
JUDr. Wünschová
JUDr. WúnschováOSA úmyslně používá zfalšované listiny s nimiž od r. 1996 obelhává soudy, autory a veřejnost. Potřebuje je pro své lži a podvody, k mé kriminalizaci. Mé žádosti o prošetření adresované řediteli České televize, ministru kultury ČR, na OSA a soudům ČR zůstaly nevyslyšeny. Mezi zodpovědné patří JUDr. Wünschová Pujmanová - právnička ČT, pak náměstkyně ministra kultury, pak ředitelka OSA, pak Univerzita Karlova v odd. JUDr. Kříže (seznamy StB) - zločinné spolčení?
Nepřístupná závěrka OSA
a útěk znalce od soudu
Neprůhledné hospodaření OSANeprůhledné hospodaření OSA s miliardami Kč - nepřístupná účetní závěrka OSA. Při stání u Obvodního soudu Praha 6 se "znalec" vzdal odměny a utekl ze soudní síně.
Sledování policií
a stovky kontrol
Policie ČR Od roku 1996 likviduje OSA můj život veřejně, nařkla mne z páchání trestné činnosti, tunelování, okrádání kolegů, z vedení organizované skupiny, atd. Od roku 1997 jsem sledován policií. Absolvoval jsem stovky kontrol, kde jsem já, tam je policie.
Milión za zločiny OSA Milión za zločiny OSA OSA u Vrchního soudu odmítla smír, ale po straně mně nabídla 1,2 miliónu Kč jako součet mých žalob na neproplácení za užití mé hudby, bez nákladů a úroků. Napravit svá svinstva OSA nechce.
   

Související: | neproplácení hudby | právní chaos OSA | lži, pomluvy, falzifikáty | o co jde OSE? | přehled událostí |
Nově: | DEBATA o zlodějně OSA | Policejní sledování a stovky kontrol | Uplatnění nároku na zadostiučinění za vzniklou újmu |


Propojení a vazby

Propojení a vazby - zločinné spolčení?

ČT  -  OSA  -  MKČR  -  PFUK  -  soudy -  Štrasburk
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com