Transformace OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

V pořadu NADORAZ, odvysílaném 29.1.1996, redaktor uvedl: „dnes 17. ledna 1996, po více jak 3 a půl letech existence takzvané nové OSY, na náš přímý dotaz paní doktorka Zelníčková, předsedkyně obchodního senátu zjistila, že ani rozhodnutí o výmazu staré OSY, ani zápis nové OSY dosud nenabyl právní moci“.

Tisková konference OSA 2.2.1996: JUDr. Slanina o právních náležitostech OSA - ředitel OSA říká, že ministerstvo kultury dávno urgovalo OSA, aby si dal do pořádku registraci, „ministr rozhodl už v červnu“. J. Slanina uvádí, že byl osobně přítomen poradě soudců před jejich rozhodnutím (kam civilní osoba nesmí), jak to ti soudci zmastili a že „už tehdy byla ta situace takhle jako složitá, napjatá“. Ředitel OSA hovoří o rozhodnutí soudce, které „má doložku právní moci, což znamená, že je pro každého z nás závazné“ (doložka právní moci na usnesení JUDr. Strnada má neobvyklé znění - toto vyhotovení je vykonatelné).

Poznámka: 15.6.1996 valné shromáždění OSA - na nově vznikající subjekt OSA 63839997 je převáděn majetek, práva, povinnosti a závazky od subjektu OSA 47214312 (mj. neexistující IČO).


Související téma:
rozsudky soudů o právní neexistenci OSA | 4 IČO | paralelně 4 OSY | registrace OSA | smlouvy OSA s TV | účetní závěrka OSA |


00 0 00 Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com