Právní neexistence OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Rozsudky soudů ČR o OSA

Městský soud v Praze
rozsudky o právní neexistenci OSA v letech 1992 - 1996

26.01.1996 MS1 - k mé žalobě proti OSA z roku 1993
24.01.1996 MS2 - k mé žalobě proti OSA z roku 1995

Vrchní soud v Praze po odvolání obou stran
na subjekt vzniklý v roce 1996 je třeba pohlížet jakoby vznikl již v roce 1992

28.02.1997 VS1 - k mé žalobě proti OSA z roku 1993
30.10.1996 VS2 - k mé žalobě proti OSA z roku 1995

Ukázka důsledků právního chaosu OSA v jiných sporech:
OSA vymáhá peníze, ale v předmětné době právně neexistoval§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com