Smlouvy OSA s TV www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
OSA Hromadné smlouvy mezi TV společnostmi a
v té době již zaniklým subjektem OSA

Hromadná smlouva (první a poslední strana) mezi:

OSA 023531 - ČT, ze dne 4.3.1993
OSA 023531 - Premiéra TV, ze dne 11.1.1994
OSA 023531 - ČNTS, ze dne 9.2.1994


Obchodní rejstřík:
OSA 023531 - výmaz 15.10.1992 - výpis internet
OSA 023531 - výmaz 15.10.1992 - výpis klasický, 2 listy

Související téma:
inkaso v r. 1995, zrušený subjekt IČO 023531 | paralelně 4 OSY | 4 IČO | právní chaos OSA |Úryvek ze smlouvy mezi OSA a ČT
(právní odd. ČT a útvar ČT pro styk s OSA = do roku 1998 JUDr. Alexandra Wünschová, po té náměstkyně ministra kultury ČR, viz. falzifikáty | Ministerstvo kultury ČR | pořady ČT nemají hudbu):
ČT je povinna vést a předkládat OSA přesné a úplné denní záznamy o užití hudebních děl..., definovat druh užití (mj. znělka a předěl,  které OSA neproplácí), stanovuje čtvrtletní zálohy ČT, s tím, že "roční vyúčtování bude provedeno nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku" (OSA proplácel autorům až v prosinci), předání výkazů hlášení do dvou měsíců (v roce 1996 zinscenovalo vedení OSA překvapení nad pořadem Teletext z roku 1993), článek VIII.: "OSA je oprávněn kontrolovat veškeré podklady, které ČT předloží OSA na základě této smlouvy".


§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com