Není hlášeno - tedy ani propláceno www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
pořady ČT nemají hudbu
podklady jsou po 2 letech skartovány
pokud autor prokáže, že skladby byly odvysílány, doúčtujte mu je
Za užití hudby platí Česká televize OSE paušalně. Autor pak dostane z OSA příslušný díl na základě "hlášení o užité hudbě". Není-li hudba hlášena - autor nic nedostane. Z dokumentů OSA vyplývá cca 80% údajného nehlášení užití mé hudby. Stav reklamuji od roku 1990 a přes existenci mé smlouvy s OSA a smlouvy OSA s ČT dosud nedošlo k nápravě. Zato se objevily zfalšovaná hlášení, dle podvodníků z vedení OSA, s mým údajným vlastnoručním podpisem. Nehlásit zaplacenou hudbu zní jako nesmysl - ale zřejmě jde o promyšlené kroky k zdůvodnění okrádání autorů skutečně užité hudby.
Na žádost OSA o vyjmenování některých pořadů ČT s mou hudbou jsem 6.2.1995 uvedl cca 80 názvů různých pořadů vždy s jedním konkrétním datem odvysílání. Pracovnice OSA napsala České televizi zda nejde u nehlášení hudby o omyl. Ing. Šumšálová za ČT odpověděla, že ČT poskytla všechny dostupné údaje (pořady ČT nemají hudbu). Později soudu uvedla, že hlášení byla po 2 letech skartována, neví dle čeho skartaci provádí, nadřízeného o tom neinformuje, skartační protokol neexistuje, neví zda jsou hlášení součástí účetnictví ČT, nenese odpovědnost, jen přejímá hlášení od tvůrčích skupin, neví zda jsou pravdivá, obsah hlášení ji nezajímá.
19. května 2000 jsem důkazně doložil soudu, řediteli OSA a ing. Šumšálové pomocí videozáznamů několika desítek vyjmenovaných TV pořadů z roku 1992 a 1993 (viz. není hlášeno), že měly hudbu a to mou.
Hlavní starostí ing. Šumšálové po té bylo, jak jsem se k videozáznamům dostal. Opět jsem vysvětlil, že tyto důkazy požadoval OSA a tedy jsem je z vysílání TV natočil.
Přes mou snahu se nikdo z výboru OSA na tuto videoprojekci k Městskému soudu v Praze nedostavil.

JUDr. Wünschová - ČT - MK - OSAZodpovědnou nadřízenou Ing. Šumšálové za nehlášení užité hudby byla a útvar styku ČT s OSA řídila - vedoucí právního a smluvního oddělení ČT JUDr. Alexandra Wünschová, posléze ředitelka OSA.

Poznámka ke skartaci dokumentů v ČT po 2 letech:
Ročenka ČT 94 archiv - Česká televize tvrdí, že pořady dokumentuje a archivně zpracovává
Sbírka zákonů č.563 1991 - archivace účetních písemností


Související:
| užití mé hudby v TV | neproplácení hudby | zfalšovaná hlášení | parametry OSA pro vyúčtování |
| JUDr. Wünschová - Česká televize - Ministerstvo kultury ČR - ředitelka OSA |Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com