Sbírka zákonů č. 563 / 1991 (autorská práva trvají 50 let po úmrtí autora).