ČT Ing. Šumšálová - Městský soud v  Praze, 29.1.1999: 
hlášení ČT mají náležitosti stanovené Hromadnou smlouvou.