Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze

oddíl B.XXXVI , vložka 44
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 01.01.1962
Obchodní jméno: O S A - Ochranný svaz autorský, pro práva k dílům hudebním
  Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
Sídlo: Praha - Bubeneč , ul. Československé armády 20
  Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
Identifikační číslo: 99999999
  Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:
-mm

Platilo od: 01.01.1962 do: 20.04.1978
-Podle změny zřizovací listiny a statutu vydaných
ministerstvem kultury ČSR dne 5. 11. 1976,
č.j. 14.413/76-Ib/1 a 14.497/76-Ib/I:

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-Ochrana autorských práv k hudebním dílům s textem nebo bez
textu zejména při těchto druzích užití hudebních děl:

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-a) veřejná nedivadelní provozování,

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-b) vytvoření filmového díla, jeho veřejné promítání a jiného
obchodního využívání,

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-c) vysílání rozhlasem a televizí,

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-Podle výnosu ministerstva kultury ČSR ze dne 1. 3. 1982,
č. j. 20133/81-I/4 - byl doplněn statut organizace:

Platilo od: 24.06.1988 do: 15.10.1992
-d) trvalé zachycení k výrobě zvukových a zvukově obrazových
snímků a jejich uvádění do prodeje nebo jiné obchodní
využívání

Platilo od: 24.06.1988 do: 15.10.1992
-d) trvalé zachycení k výrobě zvukových snímků a jejich
uvádění do prodeje.

Platilo od: 20.04.1978 do: 24.06.1988
-OSA je dále pověřen vybírat příspěvky pro kulturní fondy.

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-OSA je oprávněn nabývat autorských práv k hudebním dílům
smlouvou s autory nebo ostatními vlastníky práv.

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-OSA je oprávněn být členem mezinárodních organizací, sledu-
jících obdobné cíle a uzavírat smlouvy o vzájemné ochraně
autorských práv s jinými, zejména zahraničními organizace
nebo s jednotlivci.

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
-OSA vykonává svou působnost vnitrostátní i ve vztahu k
zahraniční na území České socialistické republiky.

Platilo od: 20.04.1978 do: 15.10.1992
Statutární orgán - představenstvo:
Zástupce ředitele: JUDr. Jiří Novotný
Praha 7 , Ovenecká ul. 15
  Platilo od: 01.01.1962 do: 30.10.1974
Ředitel podniku: Vladimír Fořt
Praha 4 - Bráník , Nad přívozem 807
  Platilo od: 01.01.1962 do: 06.05.1969
Ředitel podniku: Ivo Jirásek
F 10 čp. 2847 , Praha 4 - Spořilov II.
  Platilo od: 06.05.1969 do: 21.07.1977
Ředitel: Oldřich Flossmann
Praha 2 , Kateřinská 21
  Platilo od: 21.07.1977 do: 24.06.1988
Ředitel: Ing. Otakar Lanc
Praha 1 , Hroznova 4
  Platilo od: 24.06.1988 do: 25.09.1991
Ředitel: JUDr. Josef Slanina
Újezd nad Lesy - Praha 9 , Kalská 1513
  Platilo od: 25.09.1991 do: 15.10.1992
-Zastupování: Podnik zastupuje ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
Akcie:
0 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 0,- Kč
Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
Ostatní skutečnosti:
-Název podniku:
rusky: OSA - Ob jedinenije po ochrane avtorskich prav na
muzykalnyje proizvedenija

Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
-německy: OSA - Autorenschutzverband für Rechte der musikalischen
Werke

Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
-francouzsky: OSA - Association pour le protection des droits
d auteurs pour les oeuvres musicales

Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
-anglicky: OSA - Autor s Association for protection of rights
on musical works

Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
-španělsky: OSA - Asociación para la procección de los derechos
de autores para las obras musicales
Údaje o zřízení podniku:
Podnik byl zřízen listinou ministra školství a kultury ze dne
21. 10. 1961 čj. 46111/61-L.

Platilo od: 01.01.1962 do: 15.10.1992
-OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
se sídlem v Praze 6, Československé armády 20. IČO.
023531, oddíl Sa zapsané v podnikovém rejstříku dne
1. 1. 1962 ve vložce č. 44 s e v y m a z á v á .
Předmětný podnik se transformuje na sdružení autorů
hudebních děl. Den výmazu a zápisu je shodný s tímto
dnem je 15. 10. 1992.
Právním nástupcem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, sdružení hudebních autorů, se sídlem v Praze 6,
Československé armády 20, IČO: 47214312, zapsaný pod Rg. A 7218.

Platilo od: 15.10.1992 do: 15.10.1992
-Soud přikročil k výmazu na základě rozhodnutí ministra kultury
České republiky ze dne 2. 6. 1992 č.j. 328/92.

Platilo od: 15.10.1992 do: 15.10.1992


Tento výpis byl pořízen prostřednictvím Internetu
Dne: 28.06.1998 04:43:25