JUDr. Josef Slanina www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

JUDr. Josef Slanina Ředitel OSA  15.1.1991 - 31.5.2002
(do 30.6.2002 člen představenstva OSA)

Od r. 1982 právník OSA, od r. 1986 šéf právního odd. OSA (probíhala aféra OSA NOSTRA - členové vedení OSA okrádali autory)
OSA

Výčet zásluh JUDr. Slaniny na devastaci ochrany autorských práv v ČR (a údajného dobrého jména OSA) je tak obsáhlý, že uvedu jen některá témata:

 

Právní chaos OSA | právní neexistence OSA | porušování autorských práv v OSA, okrádání autorů | používání falzifikátů subjektem OSA | neprůhledné hospodaření OSA | paralelní činnost několika OSA, transformace OSA | IČO na přání | používání několika IČO | OSA nebyl registrován | zadržování honorářů, křivá nařčení | neoprávněná režijní srážka | převod autorských práv na OSA | zrušený OSA uzavírá smlouvy s uživateli a inkasuje stamilióny Kč ročně | lži, smyšlenky, dezinformace, likvidace autora Ochranným svazem autorským | obelhávání veřejnosti | atd.

Dopis JH 20.3.2000

Žádosti o dodržování práva a etiky prezentuje OSA jako poškozování svých zájmů. Poznámka: jaké jsou tedy zájmy OSA?

 
Chronologická data mého sporu s OSA - přehled událostí.
Související téma: | od 1.6.2002 je řed. OSA JUDr. Wünschová | o co jde občanskému sdružení OSA? |
Policie ČR

JUDr. Slanina, ředitel OSA, přednáší policii o autorském právu a trestných činech. A má radost ze zájmu policie o tuto problematiku.
Zpravodaj OSA č.35 z května 2001:

 

Poznámka JH: předpokládám, že jde o stejnou policii, kterou někdo léta úkoluje monitorováním mého života.


Novým ředitelem OSA (předsedou představenstva OSA)
je od 1.6.2002 JUDr. Alexandra Wünschová

27.6.2002 přišel Zpravodaj OSA č.41:

Luboš Andršt ve Zpravodaji OSA č.41 o JUDr. Slaninovi:

§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com