V ČR nemožný převod autorských práv je v OSA běžný
(smluvní vztah OSA s autory je právně zpochybnitelný).


Ředitel OSA nyní před soudem říká, že smlouvu mezi OSA a autorem (ukázka z r. 1987) podepsal jeho předchůdce, zatímco on, JUDr. J. Slanina, byl jen šéfem právního oddělení OSA.

O nepřevoditelnosti autorských práv v ČR sdělil JUDr. Slanina novinářům na tiskové konferenci OSA dne 2.2.1996 přesný opak znění smlouvy OSA s autory (zvuk mp3):
"práva k dílům hudebním podle zákona v této zemi vždycky byla a jsou pouze majetkem autorů, vždy, i dnes, každý autor to ví, každý výkonný umělec to ví"
"OSA sdružuje nikoliv práva k hudebním dílům, ale právo udělovat souhlas k užití těchto děl, to je naprostý, z právního hlediska velký rozdíl, já vím, že možná vás to tak nevzrušuje jako, jako nás právníky v autorsko právní oblasti"

Úvod smlouvy OSA s tisíci autory:

Poznámka:
V září 1996 rozesílal nově vzniklý subjekt OSA (licence 30.4.1996) na adresy autorů svou jinou smlouvu a žádal je o podpis s tím, že jde o "obnovu" smlouvy s původním OSA.

  • Nový subjekt OSA tak získal podpis smlouvy od většiny osob zastupovaných původním subjektem OSA.
  • Nový subjekt OSA převáděl veškerý majetek, práva, povinnosti a závazky (viz. valné shromáždění OSA v červnu 1996) od OSA 47214312 (neexistující IČO).
  • Převod autorských práv v "obnově" smlouvy s novým OSA není.

Související téma: transformace OSA, 4 IČO, paralelně 4 OSY, registrace OSA, účetní závěrka publikovaná v r. 1996 (OSA 023531 zaniklý v r. 1992).


Celé znění mé smlouvy s OSA z r. 1987 je zde.