Nepřístupná účetní závěrka OSA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Mým žádostem o přístup k účetní závěrce OSA nebylo vyhověno, následovala má žaloba z 23.5.1996.

Soudní znalec dne 22.5.2000 konstatoval, že:
§ účetní závěrka publikovaná ve Zpravodaji OSA č. 17 z května 1996 -
a) není účetní závěrkou ve smyslu zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví
b) nemá vypovídací hodnotu dle zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví
Vzhledem k tomu, že chybí jakákoliv identifikace ve smyslu legislativně dané formy zpracování účetních výkazů konstatuji, že určit příslušnost publikovaných údajů ke konkrétní účetní jednotce NELZE !
došlo k závažným pochybením auditorů ověřujících účetní závěrku OSA, Ing. Žáčka a Ing. Haše.
Uvedeno je IČO 023531, což je identifikační znak právního předchůdce OSA, které bylo zrušeno dne 16.10.1992 !!!

Vyplývá, že:
OSA odmítá doložit jak naložil s penězi, které inkasoval za autory. Po mnoho let vydává údaje, které nemají žádnou vypovídací hodnotu za účetní závěrku. Mj. není splněna povinnost doložit výsledky hospodaření při správě cizího majetku.   V letech 1992 - 1999 přiznával OSA roční inkaso od 200 do 500 miliónů Kč. Pod hlavičkou OSA však vystupovalo několik subjektů a nelze vyloučit, že úhrnem vybíraly mnohem víc stamiliónů Kč, než přiznává pouhý jeden z nich (navíc zrušený v r. 1992).   Dle soudů nevzniklý OSA 47114312 pak dává členům OSA víc peněz, neboť ti mají přístup na valné shromáždění OSA, kde nadšeně (zištně) potvrzují svým ochráncům z vedení OSA funkce. Související: rozúčtování OSA.

Nepřístupná účetní závěrka OSA dokresluje stav ochrany autorských práv v ČR, opírající se o právní chaos OSA, paralelní činnost několika subjektů OSA, různá IČO, používání zfalšovaných dokumentů, neproplácení hudby, lži a dezinformace představitelů OSA.


19.09.2000 - soud svým rozsudkem mé žalobě v plném rozsahu vyhověl
K soudnímu stání se nikdo z OSA nedostavil (budova soudu je přes ulici proti OSA).
Z průběhu
sporu:
§
Soudní znalec Ing. Josef Špryňar dne 22.5.2000 zcela zásadně nesouhlasí se závěry znaleckého posudku Doc. Ing. Josefa Luňáka, CSc. ze dne 4.8.1998, který tvrdil, že údaje o hospodaření OSA jsou v pořádku, vycházejí z účetní osnovy a respektují opatření MF. Luňák před soudem svůj posudek neobhájil, mj. sloučil 2 různé subjekty OSA, vzdal se nároku na honorář a ze soudní místnosti kvapem odešel. Soudem byl pověřen nový znalec - Ing. Josef Špryňar.
Položka 069 se užívá pro nákup akcií, cenných papírů, atd. - viz. OSA 023531 akciová společnost (výmaz 1992) míněná auditorem jako subjekt činný v roce 1995.
JUDr. Slanina k mé žádosti o přístup k účetní závěrce OSA - píše 22.3.1996 jako ředitel subjektu OSA 63839997 (který však dostal licenci až 30.4.1996), že účetní závěrka OSA je mně k dispozici, tak jako tisícům zastupovaných, ve Zpravodaji OSA. Jaká je to účetní závěrka - viz. posudek soudního znalce.

02.02.2005 - rozsudek Městského soudu v Praze po odvolání OSA
Po 5-ti letech mlčení a 9-tý rok po podání žaloby.
Poznámky: Na účetní závěrku OSA 1995 nemám nárok, protože od r. 1996 jsou jiná pravidla a závěrka OSA se sice týká r. 1995, ale uvedena spolu s auditem byla v r. 1996.
Jak hospodařil v r. 1995 subjekt OSA IČO 023 531, který uvedl svou účetní závěrku v roce 1996 (když čtvrtý rok neexistoval), se nesmím dozvědět.
29.04.2005 podávám dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Nástěnka na chodbě Městského soudu v Praze, vyfotografovat
tři soudkyně mně JUDr. Hasalová, brunátná vzteky, zakázala:

Městský soud v Praze 02.02.2005Související: písemné dokumenty, rozsudkyAutorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com