Znalecký posudek, soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc, úryvek ze 4.8.1998.