Obvodní soud pro Prahu 6, 19.09.2000
soudní spor - nepřístupná účetní závěrka OSA

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com