Dovolání JH k Nejvyššímu soudu ČR, 29.04.2005
soudní spor - nepřístupná účetní závěrka OSA
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com