Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze

oddíl A. , vložka 7218
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 15.10.1992
Obchodní jméno: OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
  Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
Sídlo: Praha 6 , Československé armády 20 , PSČ: 16000
  Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
Identifikační číslo: 00000000
  Platilo od: 15.10.1992 do: 15.10.1992
  47114312
  Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
Právní forma: Ostatní
občan.sdruž.§ 3 odst.2 obch.z.
Předmět podnikání:
-Ochrana autorských práv k hudebním dílům s textem nebo bez textu
pro členy,další zastupované a pro členy sesterských ochranných
společností i pro autory slovenské a zahraniční,zejména udělování
souhlasu k užití hudebního díla vybíráním,vymáháním,vyúčtováním
autorských odměn, jakož i činnosti s těmito aktivitami souvisejí-
cí.

Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
Statutární orgán:
předseda: Petr Janda
Hradec u Stříbrné Skalice 18 ,
  Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
1. místopředseda: Vladimír Poštulka
Praha 1 , Ostrovní 23 , PSČ: 11000
  Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
místopředseda: Jan Klusák
Praha 2 , Blanická 26 , PSČ: 12000
  Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
-Způsob a jednání jménem společnosti: Společnost zastupují a podepisují za ni její předseda a místo- předsedové.
Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
Ostatní skutečnosti:
-Údaje o zřízení společnosti:
Společnost je právním zástupcem OSA,zapsaného v podnikovém rejst-
říku ze dne 1/1 1962,
IČO 023531,oddíl Sa,vložka 44. Smlouva o sdružení uzavřena dne
1/2 1992.
Souhlas ministra kultury ČR ze dne 2/6 1992 pod č.j. 328/92.
Prezenční listina přiložena s podpisy členů sdružení. Připojen
statut OSA.

Platilo od: 15.10.1992 do: 26.05.1998
-OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, se
sídlem Praha 6, Československé armády 20 se z obchodního
rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni
26.5.1998.
Právním důvodem výmazu je odstranění dvojího zápisu jedné
právnické osoby, neboť subjekt z obchodního rejstříku vymazávaný
je již jako právnická osoba registrován jako občanské sdružení
podle zák. č. 83/90 Sb., u Ministerstva vnitra České republiky,
kde byla registrace statutu OSA provedena pod čj.
II/S-OS/1-29038/96-R ke dni 22.1.1996.

Platilo od: 26.05.1998 do: 26.05.1998


Tento výpis byl pořízen prostřednictvím Internetu
Dne: 28.06.1998 04:40:44