Jiří Hradec  www.jirihradec.cz
 www.jirihradec.com
chronologická data: přehled událostí
hudební skladatel  Jiří Hradec, záběr z pořadu NADORAZ - 1996
Kromě písniček pro Lucii Bílou, Petru Černockou, Jakuba Smolíka, Dalibora Jandu, atd. jsem autor, aranžér, interpret a výrobce přes 400 instrumentálních skladeb, z nichž 20 let čerpá rozhlas, videostudia, film, televize, atd. Za kmenovou hudbu pro rozhlasové stanice mně "Ochranný svaz autorský" - OSA neproplatil ani vteřinu. V televizi měla má hudba dle přiznání OSA "několikanásobně větší užití než nejpopulárnější české i zahraniční skladby" - jejím úmyslným neproplácením mne OSA okradl o milóny Kč; cílená likvidace mého života vedením OSA je mnohem závažnější.
§
muzikant
Big-beat, kavárny, bary, kluby, pop, divadlo, studiový hudebník - kytary, basy, klávesové nástroje, bicí. Kapely: The Matches of Lead, Mistral, Petr Novák, Kučerovci, Extempore, divadlo Semafor orch. F. Havlíka, Kardinálové P. Černocká, Kroky M. David, atd. Některé údaje + fotografie viz. má stránka Bigbít - co v seriálu ČT nebylo.  
§  záběr z pořadu NADORAZ, 1996
soukromé nahrávací studio
Nahrávky vlastní tvorby, později jsem ve svém studiu nahrál i jiné muzikanty - pro Supraphon, Panton, televizi, festivaly Rockfest, Děčínská kotva, edici Rock debut - mj. nekonformní seskupení Laura a její tygři, Visací zámek, Krásné nové stroje, Kern, Dux, Dybbuk, Panika, Garáž (včetně vítězné skladby MIDEM 1993), Lucie Bílá, Jiří Dědeček, Jimi Čert, Karel Peterka, Jaroslav Neduha, Mustangové, Katapult, Karamel, Golf, Orient a desítky dalších, remastering pro 8 LP The Plastic People, apod. V letech 1988 - 1989 vycházely mé články o nahrávání, MIDI, atd. pod názvem "Domácí studio" v měsíčníku Melodie.
§
spor s OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) §
Tisíce užití mé hudby ročně vzbudilo závist a zášť umělců z vedení OSA. Neproplácení užité hudby reklamuji od roku 1990, pro úmyslnou nefunkčnost OSA jsem nucen své nároky uplatňovat soudní cestou. Najevo vyšla závažná právní a morální pochybení v činnosti OSA, neprůhledné hospodaření, porušování vlastních i obecně platných norem, paralelní činnost několika subjektů OSA, právní neexistence OSA, atd. Představitelé OSA používají lži, dezinformace, falzifikáty, pomluvy, znevažování hudby, zamlčování užití, tajně zablokovali můj honorářový účet, nabádají ostatní k opovržení nad mými údajnými skutky, které si pro ten účel sami zcela vymysleli. Lživě mne nařkli, že jsem zaměstnancem ČT, z vyplňování hlášení o užité hudbě a prosazování sebe sama, okrádání ostatních, nemorálních nárocích za hudbu v noci k Teletextu, nekolegiality, střetu zájmů,  tunelování, trestné činnosti v organizované skupině. V souvislostech s mým jménem šíří podvodníci z OSA pojmy organizovaný zločin, pirátské nahrávky, šedá eminence novinářů, atd. OSA jedná ve stylu likvidačních praktik StB. Nejméně od r. 1997 mne sleduje policie.

Úmyslné poškozování autora Ochranným svazem autorským, likvidace jména, prestiže a uplatnění autora, okradení o výsledky jeho tvůrčí práce je realita degradující ochranu duševního vlastnictví v ČR na kolosální blamáž a čirý cynismus
za dozoru odpovědného Ministerstva kultury ČR.
 OSA okrádá autory

 podvody OSA ve stylu metod StB
§  
poznámka k umělcům z OSA  
Nikdo nebránil umělcům z vedení OSA naučit se hudbu i skládat i zaranžovat i zahrát na příslušné hudební nástroje a pro požadovaný zvuk nahrávky se naučit i pájet elektrické obvody, vyrobit si vlastní nahrávací studio, kde by nevznikaly životní iluze, ale použitelné výsledky. Volili jinak a k udržení okázalého života jim s jejich teorií, že "koláč pro užití hudby nenabude" úspěšnost jiných překáží.

Protože OSA nemá proplácet za něčí mediální image, ale za faktická užití díla, používají "umělci" své funkce v OSA k zmanipulování skutečnosti.
   Některé dokumenty jsou pro účely webových stránek nepodstatně graficky upraveny, hudba a mluvené slovo v mp3 jsou (kromě profi mp3) pro nejmenší objem přenášených dat nekvalitní a pouze orientační. Na požádání mohu zde uvedené, ale i další materiály zaslat v mnohem lepší kvalitě.


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com