údajně Podle GEMA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Obelhávání účastníků valných shromáždění představiteli OSA
které má zištné pozadí - snížení peněz za ta užití kde se hudba členů vedení neuplatňuje - a naopak.

OSA
Na valných shromážděních OSA se jednou za rok dopoledne sejdou rozespalí, bohémští autoři, kteří v dobré víře (?) ve věrohodnost vedení odsouhlasí cokoliv. Tak se stalo, že výbor OSA přesvědčoval pár desítek přítomných, že vstupujeme do Evropy a že navýsost spořádaná německá organizace GEMA má ve svém TV vyúčtovacím řádu finanční rozdíl mezi užitím písně a hudby k teletextu v poměru 1:100. Protože naši autoři chtějí do Evropy a GEMA je vážená firma, rozhodli, že u nás to bude taky tak.
GEMA
GEMA to tak ale nemá a stonásobné rozdíly při proplácení vůbec nezná. Vedení OSA také svá tvrzení přes mé žádosti nikdy nedoložilo, ale vyúčtovací řád OSA je platný, protože o něm rozhodli obelhaní autoři na valném shromáždění. Zápis z valného shromáždění OSA se nepořizuje (předseda výboru Petr Janda).
  To jsou chytré manipulace s účastníky valných shromáždění OSA, degradovanými na posvěcení intrik členů vedení.
   
  Důkaz pro svá (lživá) tvrzení vedení OSA nikdy nepředložilo:
JH:
Má žádost o vyúčtovací řád GEMA, 7.11.1996
OSA:
Odpověď komise OSA pro otázky tvorby, 22.4.1996(!?), vyúčtovací řád GEMA komise nemá, ale je v sekretariátu
JH:
Má žádost sekretariátu OSA o vyúčtovací řád GEMA, 15.1.1997 - dodnes bez odpovědi
   
Pozn. k zištnému pozadí: např. znělky OSA léta vůbec neproplácel (porušování autorských práv), ale náhle jsou 10x finančně cennější než nejméně hodnocený podkres. Shodou okolností změnu prosazoval člen komise OSA pro otázky tvorby P. Růžička (ORM), po té, co své znělky uplatňuje např. v ČT, kde OSA zničil má užití.Pro skutečný zájem o Autorská práva a GEMA - uvádím laický překlad článku z r. 1995.

Související téma: o co jde občanskému sdružení OSA? | nový ředitel OSA | střet zájmů |§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com