Sekretariát ředitele OSA

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

           Vážení,

 

           v závislosti na informaci pana Vladimíra Popelky vás žádám, aby jste se dohodli s adresáty mého přiloženého dopisu a po té zajistili poskytnutí mnou žádaných dokumentů jedním dopisem. Zabrání se tím zbytečné korespondenci.

 

                                Děkuji

 

V Praze dne 15.1.1997                                                  Jiří Hradec

                                                                                    Přemyslovská 37

                                                                                    130 00 Praha 3

Přílohy:

           1) dopis Jiřího Hradce ze dne 7.11.1996, adresovaný současně výboru OSA, komisi pro tvorbu a dozorčí radě OSA

           2) odpověď Vladimíra Popelky, předsedy komise na výše zmíněný dopis J. Hradce, datovaný 22.4.1996 (?)