Výbor OSA

Komise pro tvorbu

Dozorčí rada OSA

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

 

            Vážení,

 

            žádám vás o zaslání kopie vyúčtovacího řádu GEMA, na který se odvoláváte v hovorech o finančním rozdílu 1:10 a 1:100 za užití hudby v televizním vysílání. Připojte prosím kontakt na vámi použitého překladatele a zašlete mně prosím i originální německou verzi. Náklady na kopírovaní uhradím.

 

            Dovoluji si připomenout především výboru OSA, že mně na mé mnoho měsíců staré písemné žádosti dluží odpovědi, které nahrazuje zatajováním faktů a podáváním nepravdivých informací zastupovaným autorům a veřejnosti.

 

            Zároveň si dovolím využít tohoto dopisu k tomu, abych Vám sdělil, že nevyplňuji žádná hlášení uživatelů o užité hudbě, jak o mně za mými zády tvrdí JUDr. Josef Slanina a Petr Janda. Inicioval jsem kroky k nalezení a potrestání pachatele jimi argumentovaných, avšak zfalšovaných listin a budu rád, když mne o výskytu podobných dokumentů budete napříště neprodleně informovat.

 

                                                           Děkuji

 

V Praze dne 7.11.1996                                                            Jiří Hradec

                                                                                              Přemyslovská 37

                                                                                              130 00 Praha 3