Petr Janda www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Petr Janda Kdo lže ten krade
říká lhář Petr Janda


1992 - 1997 předseda výboru OSA
GEN - galerie elity národa - PETR JANDA
galerie elity národa
PETR JANDA
Přesto, že ho činnost v OSA zdržuje od jiné práce, kterou by dělal raději, tak je na OSA z důvodu, aby se tam nestalo nic neseriózního, neboť jiní by napáchali velké škody  - uvedl P. Janda pro časopis Reflex. Poznámka: během vedoucí role P. Jandy v OSA došlo k systematickému neproplácení užité hudby, okrádání autorů o výsledky tvůrčí práce, chaosu v právním zázemí OSA s rozsudky soudů o právní neexistenci OSA, paralelní činnosti několika subjektů OSA, vybírání stamiliónů dávno zrušeným subjektem, neoprávněné režijní srážce, úmyslnému používání falzifikátů, nepřístupné účetní závěrce, neprůhlednému vyúčtování, zatajování užité hudby, neřešení reklamací, neoprávněnému zadržování honorářů, šíření lží, pomluv, znevažování a likvidaci hudby jiných autorů.
V 80-tých letech pracuje bývalá manželka P. Jandy shodou okolností v produkci Supraphonu, kde se rozhoduje kdo vydá desku a také, které studio desku natočí. Když Supraphon začne proplácet za natočení LP desky 72.000,-Kč, nahrávají kapely i ve studiu P. Jandy, který říká, že jim pomáhá, sází na své jméno a znevažování výsledků práce jiných, které neumí dohnat. Mají vycházet i již natočené nahrávky kapel mj. z mého studia.
právní chaos OSA1992 - Petr Janda se stává předsedou výboru OSA, dochází k transformaci OSA, začíná právní chaos OSA.
4.3.1993 - P. Janda jedná za subjekt OSA 023531 zrušený v roce 1992 a podepisuje smlouvu OSA s ČT (ukázka - první a poslední strana).
30.12.1993, po neřešení mých reklamací na neproplácení za užití hudby, podávám proti OSA první žalobu na léta 1990, 1991 a 1992, která se dosud neprojednává.
Na valném shromáždění OSA 19.2.1994, ohledně finančního hodnocení různých druhů užití hudby, P. Janda znevažuje hudbu jiných autorů, která prý nemá s archivní hudbou nic společného - "pidlikání" pod počasím a teletextem (mj. Mozart, Bach, Ježek, Presley - později OSA tvrdí, že tito autoři zneužili svého postavení v ČT a hlásili sami sebe).
Zřejmě koncem roku 1994 vznikají první (?) falzifikáty hlášení mé hudby, údajně s mým vlastnoručním podpisem, které OSA vytrvale používá.ČT uvádí - falzifikáty hlášení hudby z ČTprotesty a žádosti o prošetření Petr Janda, členové vedení OSA, Česká televize (viz. falzifikáty - JUDr. Wünschová byla do r. 1998 ved. právního útvaru ČT, řídila útvar styku ČT s OSA) i Ministerstvo kultury ČR (JUDr. Wünschová byla v r. 1998-2001 náměstkyní ministra) - ignorují.
Poznámka: JUDr. Wünschová, zodpovědná za nehlášení, čili neproplácení hudby užité v ČT jejím skutečným autorům (náplň mých žalob proti OSA), je od 1.6.2002 ředitelkou OSA.
1995 P. Janda je spoluzakladatelem "Iniciativy na ochranu českého hudebního trhu" (ml. slovo Kalousek 8.5.1995) a požaduje uzákonění povinného užívání 40% české hudby. Tato aktivita se setkala s velkou kritikou ( J. Černý Radio ECHO - Janda fuj, V. Železný NOVA - jen když je písnička česká, má nárok být vysílána).
17.6.1995 valné shromáždění OSA - jeho předsedající Petr Janda znemožňuje jakékoliv připomínky před hlasováním o změnách ve vyúčtovacím řádu navržených jeho výborem. Ihned žádám o uvedení této situace do zápisu z valného shromáždění (11.12.1995 mně P. Janda odepsal, že zápis z valného shromáždění OSA se nedělá).
Petr Janda ve svém studiu. Srpen 1995 - v době soudy vyslovené právní neexistence Jandou vedených subjektů OSA, které vybíraly stamilióny Kč na údajnou ochranu autorských práv - dokončuje Petr Janda své nové nahrávací studio, které hodnotí jako jedno z nejlépe vybavených v Evropě, ne-li na světě, podobné u nás není - ml. slovo Janda v pořadu "Muzikanti co děláte", vysíláno ČT 17.11.1995, natočeno v srpnu 1995 (na obrázku je kromě Jandy cca 20 miliónů Kč).

Spolupráce na pořadu - M. Ducháč, předseda dozorčí rady OSA a legislativní komise OSA, cca 30 let dramaturg a hudební režisér ČT (ČST), v normalizačních letech vedoucí hudební dramaturg ČST. Související téma: nehlášení skutečně užité hudby v ČT | neproplácení hudby | falzifikáty | střet zájmů z kterého nařklo vedení OSA mne |
Pavel ChrastinaČlenem dozorčí rady Jandovy společnosti BEST.I.A., a.s. je jeho kolega z OSA Pavel Chrastina. Jako předvolaný svědek o tom v r. 1998 Petr Janda křivě vypovídal Městskému soudu v Praze.
Září 1995 - je přerušeno mé prvé soudní proti OSA pro chaos v právním zázemí OSA.
Říjen 1995 - OSA tajně blokuje můj honorářový účet, dle ředitele OSA rozhodnutím Jandova výboru.
11.12.1995 - předseda výboru OSA Janda mně odepisuje na můj dopis ze 17.6.1995, že zápis ze schůze valného shromáždění OSA se nedělá, píše o podkresu, na který jsem se neptal a reaguje na vlastní smyšlenky.
9.1.1996 - žádám o zvukový záznam schůze, který se prý pořizuje (OSA nikdy nevyhověl), vysvětluji předsedovi výboru OSA co je  podkres.
24. a 26. ledna 1996 rozhodují dva senáty Městského soudu v Praze, že OSA od října 1992 právně neexistuje.
NADORAZ - ČT 199629.1.1996 vysílá ČT pořad NADORAZ o neproplácení autorům za užití jejich hudby a chaosu v právním zázemí OSA. Janda v pořadu prohlásil, že nemá podpisové právo (k organizaci vybírající stamiliony Kč), dle výpisu OSA 47114312 je však opak pravdou. (Od 22.1.1996 je paralelně činná další "Jandova" OSA 63839997, ačkoliv dostane licenci až 30.4.1996.)
2.2.1996 tisková konference OSA - Janda, Chrastina, Andršt a Slanina mne napadají za to, co se nikdy nestalo a co si pro ten účel sami zcela vymysleli. Novináři se dovídají, že problém není v neproplácení hudby a právním chaosu OSA, ale v tom, že Jiří Hradec, jehož hudba se nikde nepoužívá, zneužívá svého pracovního postavení v ČT, s členy jím OSA - tisková konference - TELETEXT České televizeorganizované skupiny hrají sami sebe v noci, kdy národ spí, v novém pořadu Teletext a okrádají tím ostatní. Pozn.: o "novém" pořadu Teletext s hudbou (který nebyl a nemohl být součástí mých žalob na období 1990 - září 1993, neboť existoval až od října 1993) Janda přednášel již na valném shromáždění OSA v únoru 1994 - pidlikání.
Lžívé konstrukce Jandy a dalších prolhaných představitelů OSA novináři převzali a rozšířili na veřejnosti. Příklad: Práce, Blesk.
JUDr. Josef Slanina7.2.1996 - ředitel OSA 023531 (zrušeno v roce 1992) JUDr. Slanina mne zve na výbor OSA kvůli mým údajným nepravdám v pořadu ČT NADORAZ, připouští možnost mého písemného vyjádření.
12.2.1996 písemně žádám o veřejnou omluvu za lživá tvrzení představitelů OSA na tiskové konferenci OSA.
20.2.1996 P. Janda a členové vedení výboru OSA 47114312 píší lživý dopis zastupovaným - manipulace s fakty a umně vykalkulované smyšlenky - obelhávání tisíců adresátů, hudebních autorů, dramaturgů, režisérů, mj. uživatelů mé hudby.
4.3.1996 žádám o předložení důkazů, nebo omluvu a odstoupení původců dopisu se zasláním nového dopisu původním adresátům. Mj. jasně uvádím, že Teletext není a ani nemohl být předmětem mých nároků, neboť v mnou žalovaném období neexistoval, nikdy jsem nebyl zaměstnancem ČT, atd.
21.3.1996 radio Frekvence 1 - P. Janda, L. Andršt a P. Růžička (ORM) dezinformují veřejnost, vymýšlejí si o mně cokoliv záporného.
4.4.1996 "Petr Janda-muzikant" mně píše "srdečně a beze zloby" - mé žádosti neřeší, reaguje na své vlastní fikce, k vysvětlení jeho šíření lží o mé osobě se dozvídám, že je jaro, ptáci a pupence.
14.4.1996 zasílám doporučené dopisy všem 47 členům orgánů OSA s přílohou ze dne 4.3.1996.
Přepis textu P. Chrastiny ze Zpravodaje OSA30.4.1996 odpovídá pouze Pavel Chrastina, že je o všem dostatečně informován - a hned po té vydává začátkem května 1996 svůj vykalkulovaný likvidační článek o mně ve Zpravodaji OSA, postavený na mých údajných - čili smyšlených - nárocích za Teletext, z kterých dovozuje mou nemorálnost. U soudu se nyní P. Chrastina pokouší schovat za údajný názor výboru OSA, jehož členové se mně za své cílené zlovolné skutky nikdy neomluvili a vzniklou újmu nenapravili.
15. červen 1996 - valné shromáždění OSA, P. Janda zahájil schůzi s tím, že jde o prvé valné shromáždění nového subjektu OSA, které svolal přípravný výbor (pozn: alespoň tři osoby, nejméně jedna starší 18-ti let, které dostaly v rozporu s Autorským zákonem s předstihem dne 30.4.1996 licenci od Ministerstva kultury). OSAPřítomní převáděli na nový subjekt OSA majetek, práva a povinnosti z OSA 47214312 (neexistující IČO). Na mou žádost z 12.4.1996 o uvedení mých zkušeností jako bod programu schůze OSA nereagoval a tají ji (až během schůze, po námitkách z pléna si ředitel OSA Slanina "vzpomene"). Michal Prokop, bývalý náměstek ministra kultury, sděluje, že MK dávno vyzývalo OSU, aby si dala do pořádku registraci, to, že nesmím do místnosti (ml. slovo Janda) považuje Prokop za skandální. Před začátkem schůze jsem tedy přítomným rozdal svou Zprávu o OSA a odešel z místnosti. Vedení OSA usiluje o opovržení nad mými údajnými skutky, které si k tomu účelu toto vedení samo vymýšlí. Mystifikace OSAVýbor OSA se pokouší o mé vyloučení, obelhává přítomné, používá podvrhy. Petr Janda všem typicky vemlouvavě lže, že vlastnoručně vyhotovuji hlášení Teletextu a hlásím sám sebe (nikdy je nikdo nepředložil), Václav Babula lže, že pořad ČT Nadoraz byl o Teletextu, vystupoval jsem v něm prý jako ukřivděný za Teletext a hned autory třídí na opravdové muzikanty a teletextové. Klusák fabuluje, že jsem byl pozván na prosincovou tiskovku OSA, ale nepřišel jsem (byla v únoru, nebyl jsem pozván a přišel jsem), Karel Vágner zoufale opakuje, že za vše můžu já, protože jsem nepřišel na výbor (který nereaguje na mé dopisy a žádosti o omluvu), atd. Pokus členů výboru OSA o mé vyloučení o 1 hlas neprošel. 50% přítomných dospělých osob z oboru vnímalo lži a dezinformace OSA jako fakta.
Od roku 1996 mne OSA intenzivně očerňuje v médiích, v tiskovinách OSA adresovaných autorům, dramaturgům, hudebním režisérům, nakladatelům. Má hudba se všude přestává používat - dosud měla dle přiznání ředitele OSA několikanásobně větší užití než nejznámější české a zahraniční skladby.
Luboš Andršt1997 - po Petrovi Jandovi se stává předsedou výboru OSA jeho údajný bratranec Luboš Andršt.
Další data: přehled událostí


GEN - galerie elity národa - PETR JANDA
GEN - galarie elity národa - PETR JANDA:


co dokáže sláva
mám čistý svědomí, nikomu jsem neublížil
Petr Janda, ČT, 14.3. 2001
Chovám se k lidem slušně, nekradu, jsem poctivej, jsem na sebe pyšnej.
Petr Janda, Blesk 21.4.2002
Petr Janda, Ring 3.12.2002

Elitu národa
Petra Jandu
jistě trápí
lži, podvody
a zlodějna
jím vedené
party OSA.
Petr Janda


Rok 2004:

05.08.2004, MF DNES a http://zpravy.idnes.cz
Petr Janda z Olympiku chce do Senátu
Je to jasná zpráva: frontman skupiny Olympic Petr Janda míří do politiky. MF DNES se dozvěděla, že v podzimních volbách hodlá rocker kandidovat do Senátu v obvodě Kutná Hora.
"Myslím, že mi politická budoucnost bude docela slušet."

Články z tisku
(naskenováno jako jpg):
  Petr Janda z Olympiku chce do Senátu - MF DNES 05.08.2004
  Janda z Olympiku míří do Senátu za Nezávislé - MF DNES 05.08.2004
  Šéf Olympiku Janda chce do Senátu za Železného - Právo 05.08.2004
  Jsem slavný, chci do Senátu - Nedělní Blesk 08.08.2004
Poznámka: Petr Janda o své amorálnosti dávno dostatečně přesvědčil, jeho snaha být v Senátu je pak zřejmě motivována imunitou a krytím zločinných praktik OSA, zralých na 10 let kriminálu, a obranou autorského zákona, který si vytvořila OSA na vylákání miliard Kč pod záminkou údajné ochrany autorských práv - senátoři mají projednávat změny AZ v neprospěch OSA. Kolega Jandy, Pavel Chrastina paralelně dělá ve Zpravodajích OSA číslo 46 a číslo 48 kampaně, nabádá tisíce adresátů, aby napsali svým poslancům a senátorům, že změny AZ nechtějí.

Diskuse k článku "Petr Janda z Olympiku chce do Senátu" na idnes.cz, některé úryvky:
To je naprosto šílený Stačí se kouknout jak spoluproměnil OSA v hnízdo bolševickech zmijí... Je to relikt komunizmu a gauner | želva - kámoši v parlamentu - OSA - senát = komunistický "umělec" , dnes spíš nanažranec stejně jako celá řada jiných "umělců", kteří, nebýt komunistů, si jinde ani neškrtli. | Slušná práce od totalitního přicmrndávače. | Vrat se do hrobu Jando.. s tim, ze 40 let zpivas, ze zelva leze po dne a poslednich par let rejzujes OSOu prachy z vesnickej tancovacek snad nechces lizt do tak uz legracni spolecnosti jakou je Senat. To je pod tvou "umeleckou" uroven rockere ... | pokud vim tak janda sel vzdycky po penezich jako slepice po flusu...rocker...pche | copak mu OSA nestacila? | je to jasne potrebuje dostat co nejdriv imunitu, nez se prijde na podvody v OSA | Ano, právě že by tam měli být světem protřelí borci. Je Janda světem protřelý? Nebo těží z toho, že v socialistické době představoval jednu z mála povolených rockových kapel, a to díky tomu, že se uměl správně hrbit? | to ne,sám náčelník "vyvanulý sprej" se chystá bít za blaho nás všech.úchyla jeden | Známé projevy Milouše Jakeše obsahovaly mimo jiné i následující výrok: "... miliony berou, Jandové a jiní, ti náhodou neprotestovali..." Mazaný člověk, který vytěží z každé situace hodně pro sebe. | Pan Janda je bohatý člověk - bohatý a bezohledný, jak dokazuje jeho přítomnost ve vedení zlodějské organizace OSA. | Janda a rocker? To si o sobě myslí jen on sám a pár poblouzněných přestárlých svazáků. | Janda je sprostej šmejd a vyžírka z OSY. | Osa uz malo nese, tak potrebuje vylepsit autorsky zakon. |

Petr Janda: Do politiky přinesu rock'n'roll (k tématu probíhá diskuse), 14.08.2004 Lidové noviny, lidovky.centrum.cz. JH: uvádím jen úryvek týkající se OSA, některá slova jsem zvýraznil:
LN: Časopis Týden složil zprávu o vaší kandidatuře z názvů vašich písní, deník Právo vám zase prorokuje, že pokud se do Senátu dostanete, tak jedině kvůli své známé tváři.
PJ: Já ale v Senátu nevidím moc lidí, kteří by se tam dostali kvůli svým politickým schopnostem. Lidi navíc senátní volby dost ingnorují, takže je to vždy o známější tváři. Navíc si myslím, že mám dobrou pověst a mám pocit, že si mě lidi váží.
LN: A nemáte pocit, že vám tu pověst, alespoň mezi muzikanty, pošramotilo vaše působení v Ochranném svazu autorském?
PJ: Pokud ano, tak je to strašná nespravedlivost! Protože já jsem tam odvedl obrovskej kus práce. Jen předělat totáčskou organizaci na moderní ochranku! Předělat komplet legislativu, předělat prakticky všechno, napojit se na Evropu a svět. Pokud mě za to někdo nemá rád, tak mi strašně křivdí.
Poznámka JH: takže Petr Janda vyrobil "moderní ochranku" OSA - lži, podvody, falzifikáty, zlodějna, právní chaos, neprůhledné hospodaření, atd. Doufám, že P. Janda a OSA jsou sledováni Policií ČR, tak jako já po jejich vylhaných svinstvech. Zločinné praktiky OSA kryje zodpovědný ministr kultury ČR P. Dostál.

Petr Janda: S komunisty hlasovat nechci, 14.08.2004, revue.idnes.cz (MF DNES)


Související:
| právní chaos OSA | neproplácení užité hudby | lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora | o co jde OSE? |
| Luboš Andršt | Pavel Chrastina | ředitel OSA JUDr. Slanina | nový ředitel JUDr. Wünschová | členové vedení OSA |

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com