OSA
Čs. armády 20
Praha 6
výbor OSA
ředitel OSA
V Praze 17.6.1995

Věc:     opakovaná žádost o záznam do zápisu z valného shromáždění členů OSA

          Pro případ, že by se do zápisu z valného shromáždění členů OSA dne 17.6.1995 nedostala zmínka, o kterou jsem v profesní skupině skladatelů žádal Petra Jandu osobně, žádám o totéž radši ještě písemně: Petr Janda (předseda výboru OSA předsedající valnému shromáždění OSA a vedoucí profesní skupiny skladatelů) znemožnil Jiřímu Hradcovi vznést jakékoliv připomínky k vyúčtovacímu řádu před jeho odhlasováním.
           Přesto, že Petr Janda věděl, že jsem se s předstihem hlásil s připomínkami k vyúčtovacím řádu, nevyslechl mne, neumožnil mi vysvětlit, k čemu se chci vyjádřit a přes mé námitky nechal hlasovat o stávající verzi vyúčtovacího řádu, takže tato neobyčejně důležitá část jinak čtyřhodinové schůze trvala 20 vteřin. Ještě než se začaly sčítat prvé hlasy a této frašce šlo zabránit, zdůvodňoval své chování tím, že jsem to měl říct dřív (?), teď že již dal hlasovat. Otevřít téma vyúčtovacího řádu jeho odhlasováním nepovažuji za vhodné. Přítomné autory (nejblíže byli např.: Jan Neckář, Mikoláš Chadima, Jiří Strohner, Dan Fikejz) jsem neprodleně požádal o zapamatování si celé této situace pro případné pozdější svědectví a Petra Jandu jsem požádal o zaznamenání téhož do zápisu ze schůze. Posléze Petr Janda tvrdil, že jsem měl své připomínky napsat do 1.6.1995 (zmínka ve Zpravodaji č.14 je prosba - nikoliv podmínka, přičemž dopis s vyúčtovacím řádem jsem obdržel těsně před tímto datem, což neposkytovalo čas na zasvěcený rozbor), vyslechl jsem, že by nás to na schůzi zdržovalo, že tento vyúčtovací řád byl schálen již loni a že k ev. písemným námitkám musím připojit souhlasné podpisy dalších 20-ti autorů. Nejsem pošťák ani registrační pracoviště a pro konzultaci (nového) vyúčtovacího řádu se mi zdá být shromáždění autorů docela správným a vhodným místem.
           V porovnání s tím, že v obou dalších profesních skupinách (textařů a nakladatelů) nebylo zakázáno připomínkovat vyúčtovací řád před jeho odhlasováním, nebo v porovnání se situací, kdy se při již probíhajícím hlasování přihlásil autor k debatě, která mu nebyla odepřena (Venkow) a hlasování bylo tedy pozdrženo, vypadá zmíněné jednání Petra Jandy jako úmyslné znemožnění prezentace názoru autora (nebo autorů) před tak důležitým krokem, jakým schválení vyúčtovacího řádu nepochybně je. Za daných okolností nechápu, proč mně byly předmětné materiály s pozvánkou na schůzi vůbec zaslány. Vzbuzuje to dojem, že kostky byly již dávno vrženy jindy a jinde a schůze se svolává pouze pro „legislativní“ posvěcení činnosti loutkoherců.
           Jsem připraven na první lakonickou výmluvu OSA: "vždyť jste si to sami navrhli a odsouhlasili", případně: "to jste měl říci před odhlasováním na valném shromáždění". Žádám aparát OSA o poskytnutí kontaktů na zastupované autory z oblasti nevážné hudby, abych mohl v souladu s regulemi OSA vznést některé připomínky k činnosti OSA.

  Jiří Hradec
Přemyslovská 37
130 00 Praha 3