AUTORSKÁ PRÁVA v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů. § www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
AUTORSKÁ PRÁVA v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů. Copyright in the Czech Republic is subject to an organisation for the protection of artists which engages in criminal practices. Die URHEBERRECHTE in der Tschechischen Republik bilden den Gegenstand der verbrecherischen Praktiken der Autorenschutzorganisation. LES DROITS D'AUTEUR, en République tcheque, sont l'objet de pratiques criminelles  de l'organisation de protection des auteurs. DIRITTI D´AUTORE in Repubblica Ceca sono l´oggetto di pratiche crimanali dell´associazione per la protezione degli autori.

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním prokázal, že náplní jeho činnosti jsou mystifikace, manipulace s fakty, lživé kampaně, používání falzifikátů, právní chaos, paralelní činnost několika subjektů OSA, neprůhledné hospodaření, neoprávněná režijní srážka, neřešení reklamací, zastrašování, obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti. K úmyslnému neproplácení za užití díla, poškozování autorů při správě jejich majetku, porušování autorských práv, smlouvy OSA, statutu, vyúčtovacího řádu, atd., zneužívají osoby ve vedení OSA svých funkcí a obecné známosti.

Petr Janda, 1992 - 1997 předseda výboru OSA
Petr Janda
Pavel Chrastina, 1994 - 2004 člen výboru OSA, šéfredaktor časopisu Zpravodaj OSA
Pavel Chrastina
Luboš Andršt, 1997 - 2002  předseda výboru OSA
Luboš Andršt
JUDr. Josef Slanina, 1991-2002 ředitel OSA
JUDr. Josef Slanina
OSA má inkasovat za užití hudby a proplácet těm, jejichž dílo bylo užito. Tuto iluzi umocnily soudy ČR zjištěním chaosu v právním zázemí OSA a výroky o právní neexistenci OSA. Ničeho se neštítící P. Janda, P. Chrastina, L. Andršt, JUDr. J. Slanina a další správci ročně vybíraných stamiliónů Kč navíc předčili aféru OSA NOSTRA (vedení OSA okrádalo autory), když autora, který žádá dodržování práva a etiky "chrání" neproplácením honorářů, likvidací jeho jména, prestiže a uplatnění - cíleně nabádají k opovržení nad jeho údajnými skutky, které si k tomu účelu sami zcela vymýšlejí.
MK - korespondence
Pavel Dostál
1998 - 2005 ministr kultury ČR


Zvrácená ochrana duševního vlastnictví v ČR je výsledkem absence dozoru odpovědného Ministerstva kultury ČR.

Petr Janda, 1992 - 1997 předseda výboru OSA
Pavel Chrastina, 1994 - 2004 člen výboru OSA (dozorčí rady), šéfredaktor časopisu Zpravodaj OSA
Luboš Andršt, 1997 - 2002 předseda výboru OSA
JUDr. Josef Slanina, 1991 - 2002 ředitel OSA
Pavel Dostál, 1998 - 2005 ministr kultury ČR§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com