FAKTA www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Dne 22.1.2001 odvysílala ČT pořad FAKTA s názvem "OSA NOSTRA".

Fakta2 Pořad uvedl praktické zkušenosti uživatelů hudby, kteří na OSA platí rozporuplné, smlouvané částky, mj. za lidové písně, koledy, s absencí pravidel, bez zájmu OSA o skutečně užité autory. OSU proto považují za neprůhlednou organizaci, která si dělá co chce.
Fakta1
  • V pořadu vystoupil mj. Jarosl. Štika (Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm) - OSA chce peníze za folklór, 1 mil. 350 tisíc (související - tisk: Valašské noviny 1998, Blesk 1998).
  • Pavel Popelka (museum J.A.Komenského Uherský Brod) "Na jedné vernisáži hrál na dudy lidové písničky, které si sám objevil a upravil. I za jeho vystoupení chtěla OSA peníze." - "Tak velmi jsem se tomu podivil, jednak jako jsem řikal jak k tomu přišli - no prý našli fotografii někde v časopise, že jsem tam hrál, tak podle toho jim vyměřili ten poplatek. Nicméně mně od toho roku 1997 žádné uvědomění nebo žádný díl z tohoto poplatku jako nepřišel, tak se ptám kam vlastně šly peníze, které byly vybrány na mě?".
  • Ivo Telec odborník na autorské právo (Právnická fakulta Masarykovy univerzity): "Každý monopol, každá dominance je svého druhu závažné postavení, hospodářsky závažné a může někdy svádět k jistému zneužití. Ale je třeba říci, že každý monopol a každou dominanci je potřeba vykonávat v souladu s dobrými mravy a v souladu s oprávněnými zájmy jiných a vyplývá to z ničeho jiného než ze všeobecné deklarace lidských práv, která mimo jiné stanoví právo každého těšit se z umění."
Setkání s obrazovkou - znělka - zvuk Mluvčí ministerstva kultury ČR Dita Fuchsová (dříve uváděla v ČT pořady Setkání s obrazovkou a Listárna - oba užívaly mou hudbu) uvedla: "Za naše ministerstvo můžu pouze říct, že to co ze zákona máme dělat, nebo to co jsme oprávněni dělat, jsme udělali, něco jsme zjistili. Pokud je ten závěr špatný, pochopitelně si z toho poneseme nějaké následky, ale zatím nepřišla žádná jiná kontrola, která by řekla, že hospodaření v té OSE je špatné." (Pozn.JH: viz. účetní závěrka OSA.) Listárna - znělka - zvuk

JUDr. Slanina Ředitel OSA JUDr. Slanina k tématu sdělil:
"Prosimvás co nám tvrdí naši uživatelé, z toho bychom mohli psát takovéhle knihy. Dyť pochopte, že to jsou lidé materiálně zainteresovaní na tom, aby neplatili. To je jako když mně budete říkat co tvrdí daňový poplatník."Zpravodaj OSA č.34 1/2001 rozesílaný v dubnu 2001 obsahuje informace o mimořádném valném shromáždění OSA dne 27.1.2001, změnách ve struktuře OSA a reakci členů vedení OSA a jimi informovaných účastníků schůze na pořad ČT FAKTA. Zpravodaj OSA Proti pořadu FAKTA používá OSA argumenty:
1) pořad je shodný s pořadem NADORAZ, odvysílaným v ČT před 5 roky
2) obsahuje prakticky shodné záběry již jednou použité v NADORAZ
3) za pořad NADORAZ se ČT musela omluvit na základě rozhodnutí soudu
4) OSA věc prošetřil - byly použity tendenční výpovědi notorických neplatičů a nepravdivé údaje
5) "o vyváženosti se nám mohlo jen toužebně zdát" píše P. Chrastina

Poznámky JH:NADORAZ - pořad ČT
1) Na rozdíl od nynějšího pořadu Fakta se pořad NADORAZ z r. 1996 týkal neproplácení hudby zastupovaným autorům subjektem OSA a zmínil nevídaný právní chaos OSA, včetně rozhodnutí soudů ČR o právní neexistenci OSA.
2) Záběry v pořadech FAKTA a NADORAZ nejsou "prakticky shodné" ani "již jednou použité v NADORAZ", jak dobře ví nynější oponent z OSA, dokumentarista P. Chrastina (11 let pracoval v ČT).
3) Tzv. "omluva ČT" za pořad NADORAZ, údajně vynucená rozhodnutím soudu, je ve skutečnosti smír OSA s ČT a to s fiktivními údaji (za OSA jednal právní zástupce Chrastiny JUDr. Toms, manžel TV hlasatelky).
4) Pojem "prošetření" v praxi OSA: od r.1996 OSA "prošetřuje" mé údajné nároky za Teletext (Blesk, Právo), které si však představitelé OSA sami zcela vymysleli !!!
5) "o vyváženosti se nám mohlo jen toužebně zdát" píše jménem OSA skutečná kapacita na dané téma, opakovaně usvědčovaný konstruktér lží a smyšlených dějů P. Chrastina.
6) Tvůrci pořadu FAKTA nejsou ti, kteří natočili před 5-ti lety pořad NADORAZ (OSA dokonce tvrdí, že strůjcem jsem byl já...), v němž nešlo o uživatele neplatiče (P. Chrastina v deníku Právo), ale o neproplácení autorům hudby subjektem OSA !
7) Právní chaos OSA, zmíněný v NADORAZ, nyní ve svých článcích P. Chrastina, dávajíc mezi pořady rovnítko, úplně vynechal. "Argumentace" OSA tedy nestoudně manipuluje s fakty a sází na obelhávání ostatních.
8) Jak asi vedení OSA informuje autory na valných shromážděních OSA (kam od r.1996 nesmím) - např. signatáře dopisu OSA na ČT - lze dovodit z praxe, kdy mne stejné vedení OSA vylučovalo z OSA na základě vlastních smyšlených konstrukcí, lží a falzifikátů, nechávalo si své mystifikace přítomnými posvětit systémem "podle GEMA", atd.

Aktuálně znějí slova z mého dopisu valnému shromáždění OSA z 15.6.1996:
"Dokud se budou na činnosti OSA podílet viníci současných nepořádků, kteří znají pouze lži a pomluvy, namísto upřímné snahy o nápravu chyb, nebude OSA organizací, která by mohla dát autorům, uživatelům a světu záruku seriozního jednání."

Související téma: NADORAZ | omluva ČT | lži, pomluvy, falzifikáty | tisk o OSA | účetní závěrka OSA | P. Chrastina | podle GEMA

(Jiná část Zpravodaje OSA č. 34 z dubna 2001 - změny v OSA, např. výbor se slučuje s dozorčí radou, výsledek má název dozorčí rada OSA a je řídícím i kontrolním orgánem OSA zároveň - je ZDE.)Zpravodaj OSA č.34 z dubna 2001:Článek P. Chrastiny v deníku Právo 24.1.2001 (získáno z elektronického archivu Práva):
Právo - kulturní rubrika - 24.01.2001
PAVEL CHRASTINA, Praha, hudebník a textař, mj. spoluzakladatel Olympiku, člen výboru OSA
Poznámka k pořadu Fakta na ČT1
Z REDAKČNÍ POŠTY

Pořad vysílala ČT v pondělí. Jeho část, která se týkala naší ochranné organizace, byla neotřele vtipně nazvána OSA Nostra. V této souvislosti je nutno podotknout, že určití televizní žurnalisté jsou živočišným druhem, který je pravděpodobně nejenom značně naivní, ale také těžko poučitelný. Tvořitelé tohoto pořadu již podruhé skočili na lep notorickým neplatičům, čili těm, kteří vědomě porušují autorský zákon a byli by zřejmě nejraději, kdyby Ochranný svaz autorský z povrchu zemského nadobro zmizel. Nezbývá mi než připomenout, že za podobně laděný pořad Nadoraz se musela po tříletém soudním řízení Česká televize v červnu 1999 svým divákům, a také autorům sdruženým v OSA, nakonec omluvit. Podobně by mohl dopadnout, a tohle je podle mého soudu velice pravděpodobné, i naposledy odvysílaný pořad Fakta. Skutečná fakta jsou tato: OSA je sdružení hudebních autorů a jejich nakladatelů. Sdružení vykonává kolektivní správu autorských práv na základě licence udělené Ministerstvem kultury a také na základě mezinárodních dohod a smluv na celém území České republiky. Činnost OSA se řídí Statutem OSA, který je schválen Ministerstvem vnitra ČR, jehož nedílnou součástí je Vyúčtovací řád OSA, který velmi detailně popisuje, co se děje s každou korunou vybranou OSA na základě platného autorského zákona a mezinárodních dohod. Vrcholným orgánem OSA je valné shromáždění jeho členů, které pověřuje řízením organizace v období mezi valnými shromážděními výbor OSA, který jmenuje a odvolává ředitele aparátu OSA a rozhoduje o všech zásadních otázkách důležitých pro dobrý chod organizace. Všechny dokumenty OSA jsou veřejně přístupné a navíc jsou po každé důležitější novele uveřejňovány v časopisu Hudební rozhledy, a ve Zpravodaji OSA. O hospodaření OSA se každoročně vydává podrobná mnohastránková zpráva ověřená nezávislým auditorem. Každý, kdo prohlásí, že OSA je jakási záhadně neprůhledná organizace a ještě ji velevtipně nazve OSA Nostra, je buďto naprostý diletant, který neví o ničem vůbec nic, nebo ignorant, který nechce zveřejněná fakta vzít na vědomí, anebo, což je ten nejsmutnější případ, osoba, která záměrně zkresluje a převrací skutečnost.§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com