Omluva ČT za nepřesné údaje v pořadu NADORAZ.

Ve středu, dne 23.6.1999 v 18,15hod. oznámila hlasatelka ČT 1 mezi dvěma pořady:

„Vážení diváci, rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 1999 je Česká televize povinna odvysílat následující omluvu.

Dne 26. ledna 1996 jsme v pořadu NADORAZ v reportáži nazvané OSA - (NE)JASNÁ ZPRÁVA uveřejnili některé zkreslené údaje týkající se OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k hudebním dílům, jeho právní formy, zápisu v obchodním rejstříku a užívání identifikačního čísla. Skutečností je, že OSA vznikl v roce 1919 a od té doby vykonává ochranu autorských práv k hudebním dílům tuzemských a zahraničních autorů. OSA, občanské sdružení, je platně zaregistrován od 22. ledna 1996 a jako soudem potvrzený právní nástupce pokračuje v autorskoprávní ochraně hudebních děl svých členů. Za zveřejnění nepřesných údajů se omlouváme.“

Poznámky Jiřího Hradce.

1) Dne 26. ledna 1996 byl pátek a žádný pořad NADORAZ odvysílán nebyl. Fiktivní datum je výsledkem bodu 2). Předtím bylo vždy, i v žalobě OSA, uváděno správné datum 29.1.1996 pondělí ČT1 21:20.
2) OSA a ČT se na omluvě dohodly (činovníci OSA pracují v ČT). Soudní spor i text omluvy se tak stal pro soud bezpředmětným.
3) ČT se omluvila subjektu vzniklému v r. 1996 o kterém pořad nebyl a být ani nemohl, neboť ten dostal licenci až 3 měsíce po odvysílání Nadoraz, dne 30.4.1996 a prvé valné shromáždění měl 15.6.1996. (Žalobu OSA proti ČT podal dne 22.2.1996 přípravný výbor bez mandátu autorů, práv a povinností.)
4) ČT se omluvila za nepřesné údaje odvysílané v lednu 1996 včetně toho, že OSA je „soudem potvrzený právní nástupce“. K usnesením VS však došlo až 30.10.1996 a 28.2.1997 - tj. 9 a 13 měsíců po Nadoraz. V lednu 1996 mohla být nanejvýš známa rozhodnutí MS o právní neexistenci OSA v letech 1992 - 1996, či statut budoucího OSA, v němž „navazuje“ na činnost OSA z roku 1919. (Usnesení VS jsou procesní a říkají, že na subjekt OSA vzniklý v roce 1996 je třeba pohlížet jakoby vznikl již v roce 1992.)
5) Omluva je určena subjektu OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům, nikoli pro práva k dílům hudebním, jak se OSA správně jmenuje a jak je slet slov ve Zpravodaji OSA změněn.
6) Za fakt, že subjekty OSA používají několik různých IČO se nemá ČT proč omlouvat.
7) (OSA) ... „pokračuje v autorskoprávní ochraně hudebních děl svých členů“. OSA však byl ze zákona monopolní pro všechny autory, i po r. 1996 má chránit díla všech zastupovaných, tj. - i nečlenů OSA.
8) Omluva ČT byla za nepřesné, nikoli za nepravdivé údaje, jak tvrdí představitelé OSA. Vznik OSA v roce 1919 je jediný vymodlený bod OSA k protestu. Pořad se věnoval subjektům OSA po roce 1962, námitka o vzniku OSA v roce 1919 byla již na tiskovce OSA 2.2.1996 z ČT akceptována, soud zbytečný. Vůči tématu ochrana autorů a činnost subjektů OSA v letech 1992 - 1996 je navíc rok 1919 irelevantní.
9) Ředitel JUDr. Slanina v pořadu uvedl, že má jiné starosti, než právní existenci OSA, předseda výboru P. Janda prohlásil, že nemá ani podpisové právo. To je lež, která není omluvou napravena.
10) Pořad Nadoraz se vysílal vždy v pondělí ve 21:20, zatímco omluva zazněla mimo souvislost s pořadem ve středu v 18:15. (Čtyři dny předtím byl tento den i čas avizován na valném shromáždění OSA.)
11) Z pořadu Nadoraz vytvořil P. Chrastina a OSA záminku pro masivní kampaň proti údajnému hlavnímu amorálnímu strůjci pořadu J. Hradcovi, který však nebyl k soudu pozván ani jako svědek a o jeho údajných nepravdách (neproplácení autorských honorářů) není v omluvě ČT ani slovo. Jeho diskriminace ze strany představitelů OSA je tedy za - pravdivé údaje.
12) K právní formě, zápisu v obchodním rejstříku a výpisu z katastru nemovitostí řekl v Nadoraz svůj právní názor JUDr. Jablonský, kterého za to OSA nežaloval, nekritizoval a nepomlouval.
13) Veřejnost, tisíce autorů a státní orgány jsou nyní z OSA ujišťovány, že omluvou ČT za nepravdivé údaje v Nadoraz je údajná mediální bublina kolem OSA vyřešena, právní zázemí OSA vysvětleno a veškerá činnost OSA je a byla v absolutním pořádku (viz. Zpravodaj OSA na další stránce).
14) Shrnutí: omluva nepřesností je „nepřesná“ a nesmyslná. K medializaci, která by zakryla zvrácenost ochrany autorských práv v ČR však OSA umí zmanipulovat „omluvu“ za cokoliv, proto byla nutná. Použití soudního institutu a TV obrazovky pro dobrozdání mystifikací je chytré, autoři neodvádějí tajnou výši peněz žádným hlupákům. Veškeré nepřesnosti, nefunkčnosti, smyšlené konstrukce a právní zmatky OSA tak nejsou náhodné. Škoda, že se tento potenciál nedaří přimět k dodržování práva a etiky.

 Příloha k omluvě ČT za nepřesné údaje v pořadu NADORAZ.

Ukázka k bodu 11) - viník Jiří Hradec:

Zpravodaj OSA č. 23, březen 1998 - Luboš Andršt, předseda výboru OSA:
Právní postavení OSA
Pro jistotu připomínám, že OSA má od svého vzniku v roce 1919 právní kontinuitu, a tak jako přežil několik režimů a trasformací, přežil i útočnou kampaň vedenou před dvěma roky Jiřím Hradcem za podpory některých sdělovacích prostředků. Významnou roli v tomto případě sehrála Česká televize, což nás velmi mrzí vzhledem k tomu, že se jedná o našeho tradičně dobrého a důležitého smluvního partnera. Na ČT jsme tak byli nuceni podat žalobu podle tiskového zákona, která však nebyla dosud soudně projednána.

Ukázky z kampaní OSA, umožněných omluvou ČT za nepřesné údaje v pořadu NADORAZ:

Zpravodaj OSA č. 28, září 1999:
1) omluva ČT je zvýrazněným textem přes celou stránku (špatné datum je zachováno, ale název OSA je oproti znění v ČT zaměněn za správný).
2) JUDr. Josef Slanina, text zprávy pro valné shromáždění konané v sobotu 19. června 1999:
            Při této příležitosti bych Vás chtěl informovat, že na základě pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze musí Česká televize uveřejnit omluvu za program NADORAZ, vysílaný 26. ledna 1996, který vzbudil značný rozruch a OSA morálně i ekonomicky poškodil. Musí se omluvit za zkreslené údaje o naší právní formě, zápisu v obchodním rejstříku a užívání identifikačního čísla. Musí výslovně uvést, že OSA vznikl v roce 1919 a od té doby vykonává ochranu autorských práv k hudebním dílům tuzemských i zahraničních autorů. Také musí uvést, že jsme platně registrováni jako sdružení a že již v čase vysílání reportáže jsme byli registrováni, což televize záměrně zamlčela. Výslovně musí uvést, že soud potvrdil naše právní nástupnictví. Tak po více jak třech letech končí spor o nezodpovědnou reportáž Karla Umlaufa, spor, který nám zabral mnoho sil a času, které bychom jinak v aparátu věnovali inkasu autorských honorářů. Podle informací, které jsem obdržel, je televize rozhodnuta odvysílat omluvu ve středu 23. června v 18,10 hod. a věřím, že alespoň někteří z vás si tuto satisfakci, jakkoliv opožděnou, s uspokojením vyslechnete.

Zpravodaj OSA č. 29, prosinec 1999, Luboš Andršt, předseda výboru OSA:
Právní postavení OSA
            V poslední době hlasy, které zpochybňovaly transformaci a právní kontinuitu OSA utichly. Jsme přesvědčeni, že omluva České televize za nepravdivé výroky na adresu OSA v pořadu „Nadoraz“, udělala definitivní tečku za touto uměle vyvolanou mediální bublinou. Podle hesla „co nás nezabije nás posiluje“ můžeme s klidným svědomím říct, že naše právní postavení, hospodaření a účetnictví je naprosto čisté, prověřené a v absolutním pořádku.

Ministr kultury ČR Pavel Dostál, dne 21.7.1999
(MK dozoruje subjekt OSA, pan ministr reaguje na mou urgenci nečinnosti MK k porušování autorského zákona, neproplácení za užití díla, používání falzifikátů, lží, dezinformací, atd.)
            Právní nástupnictví OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním bylo konstatováno usnesením Vrchního soudu v Praze a bylo také předmětem rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 1999, který uložil České televizi povinnost odvysílat omluvu za zveřejnění nepřesných údajů, které ČT uvedla v pořadu NADORAZ v reportáži nazvané „OSA-nejasná zpráva“.

V Praze dne 4.2.2000                                                                            Jiří Hradec