Zpravodaj OSA č.35, květen 2001 (šéfredaktor P. Chrastina).
Poznámky JH: