Falzifikát hlášení hudby - ukázka
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Česká televize OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, šíří podvržená hlášení o užití hudby, dokonce s mými zfalšovanými podpisy, která dle OSA vznikají v České televizi, s kterou je OSA perzonálně propojena. Od roku 1994 marně žádám o prošetření podvržených dokumentů Českou televizi, Ochranný svaz autorský OSA, Ministerstvo kultury ČR, soudy ČR. Neřešení falzifikátů vyznívá jako krytí stamiliónových zločinů, páchaných pod rouškou údajné ochrany autorských práv.
OSA
Související:
| Falzifikáty - mé žádosti do vedení ČT o prošetření podvrhů, rok 1998 |
| mé žadosti ministru kultury ČR o prošetření podvrhů, rok 1999 |
| mé reklamace na OSA, např. 1995 - falzifikáty |
| zvuk mp3 zvuk - má údajná hlášení Teletextu - šéf výboru OSA Petr Janda obelhává přítomné na valném shromáždění OSA 1996 |
| Není hlášeno, tedy ani propláceno - pořady ČT nemají hudbu |
| Trestní oznámení ČT na falešná hlášení hudby z ČT na OSA, 13.03.2009 > Česká televize | České noviny |
| trestní oznámení podala ČT až po článcích v Hospodářských novinách > HN1 | HN2 | HN tisk |
| Lži, pomluvy, falzifikáty, likvidace autora vedením OSA |
Uvádím jednu ukázku z deseti údajně mnou podepsaných hlášení soutěžního pořadu ČT Tutovka (1992), kterými za plného vědomí falzifikátů obelhává člen vedení OSA Pavel Chrastina soudy ČR. Kopie listin vložil v r. 1997 do soudního spisu a mohl jsem si je tedy jako účastník sporu proti OSA okopírovat. Originály, kopie, či další avizované podvrhy s mými údajnými podpisy, mně odmítá ČT i OSA poskytnout, ale shodně mne s nimi všude pomlouvají. Doufám, že Policie ČR po 10-ti letech mého sledování a v rámci trestního oznámení ČT na falešná hlášení hudby, ke kterému jsem se připojil, vypátrá zločince, kteří vyrábějí podvrhy, navíc s mými zfalšovanými podpisy
ČT - Tutovka 1992Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com