Žaloba č. 1 - Jiří Hradec proti OSA
spor proti neproplácení za užití hudby
Obvodnímu soudu pro Prahu 6 podáno 30.12.1993

Poznámka, r. 2006:
spis s touto žalobou, odhaleným právním chaosem OSA, atd. soudy a OSA ztratily.

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com