Miloslav Ducháč, předseda dozorčí rady OSA a legislativní komise OSA

Členové dozorčí rady OSA

OSA - Ochranný svaz autorský (pro práva k dílům hudebním, sdružení hudebních autorů)

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

Věc:     opakovaná urgence neřešení reklamací, absence veřejné omluvy za konstruování a šíření lží o mé osobě, neochota OSA k nápravě stavu - odpověď na dopis M. Ducháče ze dne 6.5.1999.

 

 

 

 

           Pane předsedo dozorčí rady OSA, členové dozorčí rady OSA,

 

           ze smlouvy, statutu a vyúčtovacího řádu OSA, z autorského zákona a licence Ministerstva kultury vyplývá vaše povinnost reagovat na mé žádosti a reklamace, prošetřit mé údaje, které jste nikdy nevyvrátili. Vaším sdělením o dlouhodobé úmyslné nečinnosti OSA k mým podnětům je potvrzeno porušování vlastních i obecně závazných norem činovníky OSA a tím pravdivost mých sdělení a opodstatněnost požadavků na nichž trvám.

           Pane Ducháči, jako předseda dozorčí rady OSA, která pod Vaším vedením nic nedozoruje, jako předseda legislativní komise OSA, která pod Vaším vedením umožnila chaos v právním zázemí OSA, jako dlouholetý pracovník televize, hudební režisér, dramaturg, který toleruje používání podvržených hlášení hudby z TV na OSA a zamlčování skutečně užité hudby - jste přímo zodpovědný za právní a etickou devastaci ochrany autorských práv v ČR. Je pochopitelné, ale nepřijatelné, že za daných okolností nápravu stavu odmítáte.

 

 

                                S pozdravem

 

 

V Praze dne 30.5.1999                                                                  Jiří Hradec

                                                                                               Přemyslovská 37

                                                                                               130 00 Praha 3

 

Na vědomí:

Ministr kultury ČR