OSA - kontrolní a reklamační odd. OSA

OSA - dozorčí rada OSA

OSA - výbor OSA

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

Věc:     Námitky proti vyúčtování.

 

Vznáším námitky proti listinám, obsahujícím soubor čísel bez vysvětlení logiky a uvedení podkladů, zejména „Vyuctovani CT Program 1996“, tak jak mně bylo vše předloženo ze strany OSA dopisem, odeslaným dne 26.6.1997. Protože OSA stále odmítá poskytovat autorům podklady, na základě kterých dostávají honorář, nelze se ve vyúčtování ani zorientovat ani jej porovnat se skutečností.

 

*Nejsou uvedeny pořady v nichž došlo k užití proplacených skladeb, které jsou však po autorovi při reklamaci požadovány.

*Nejsou uvedena data užití skladeb, která jsou však po autorovi při reklamaci požadována.

*Není vysvětlen význam uvedených zkratek.

*Nejsou uvedena hlediska vedoucí k různému ohodnocení skladeb při zřejmě shodném užití.

*Byl uplatněn výrazně jiný a opět velmi nedůvěryhodný způsob naplnění položek. Zatímco minulé vyúčtování obsahovalo mnoho jednou užitých skladeb, ale každou v délce několika set minut (dle JUDr. Slaniny omezené možnosti PC), tak nyní byly skladby užity víckrát, vždy však ve stejné délce.

*Chybí vymezení vyúčtovávaného období a JUDr. Slanina, který v roce 1997 sdělil soudu, že období roku 1994 nebylo 12, ale 15 měsíců dlouhé, možná ví proč.

*Není uveden celkový součet stopáže.

*Není uvedena výše režijní srážky.

*Není uvedeno zda jsou uplatněny změny vyúčtovacího řádu, jaké, od kdy a v kterých užitích.

*Sčítáním šedesátkové soustavy pomocí stovteřinových minut v neprospěch autora se letos Městskému soudu v Praze představil člen výboru OSA P. Chrastina. Je namístě se optat, zda máte základní početní úkony pod kontrolou a kdo autorům dorovná vyúčtování minulých let, kdy tomu tak nebylo.

 

Vím, že perspektiva není lichotivá, nikdy nebyly vyřešeny mé předchozí reklamace, OSA používá propagandu, lži, intriky, zfalšované dokumenty, zatajuje užití, zadržuje výplatu, znevažuje autora i jeho dílo, pomocí smyšlených dějů nepravdivě informuje tisíce lidí a formuje jejich názor, kterého se pak dovolává, účetní závěrka je nepřístupná, soudní pře je oddalována pro nepořádky v právním zázemí OSA. Přesto opět urguji neřešení opakujících se problémů, nereagování na mé doporučené dopisy, absenci veřejné omluvy za lživá nařčení mé osoby a požaduji konkrétní podklady k zaslanému vyúčtování mých skladeb, jak z údajů OSA vyplývá, užitých někdy někde.

 

                                               S pozdravem

 

 

V Praze dne 22.8.1997                                                            Jiří Hradec

                                                                                              Přemyslovská 37

                                                                                              130 00 Praha 3

Doporučeně zasláno:

Kontrolní a reklamační odd. OSA - 1x

Dozorčí rada OSA - 1x

Výbor OSA - 1x