Dr. Slanina, ředitel OSA                                                               V Praze 16.7.1996

OSA

Čs. armády 20

Praha 6

 

Věc:     odpověď na dopis z 20.5.1996

 

 

           Vážený pane Dr. Slanino,

 

           obdržel jsem Váš dopis z 20.5.1996 a jsem zklamán neřešením mých námitek proti vyúčtování z 6.2.1995 a 8.3.1996, které tak nadále trvají. Neobhájením Vašeho tvrzení o 97,8 procentech televizního užití mé hudby v teletextu je vyzrazena Vaše manipulace s fakty sloužící k následnému pomlouvání mé osoby na veřejnosti; režijní srážce se vyhýbáte a odvoláváte se na Zpravodaj OSA č. 14 z prosince 1994, který však neexistuje; mnohamilionový software OSA neumí češtinu, která je ale předpokladem k správnému proplacení užití; vytváříte dojem, že užití hudby ve většině TV pořadů zůstává se spokojeným souhlasem OSA zcela neevidováno; mnohá užití zůstávají úmyslně neproplácena; neřešíte skutečnost, že kompetentní pracovnice OSA vůbec nevěděly o převodu šedesátkové soustavy; svůj matematický nadhled dokládáte časovým údajem „18 271 minut a 6854 setin minuty“. Podklady podle nichž bylo vyúčtování provedeno jste opět neposkytl, vyúčtovávané období tajíte, na reklamace stále nereagujete, o blokaci mého účtu lžete. Tím, že pokračujete v nastoupené cestě intrik a schválností s obcházením faktů, nedáváte prostor k serioznímu jednání.

 

 

                                                                          Jiří Hradec

                                                                          Přemyslovská 37

                                                                          130 00 Praha 3

Na vědomí:      reklamační odd.

                     výbor OSA

                     dozorčí rada OSA