OSA - kontrolní a reklamační odd. OSA

OSA - dozorčí rada OSA

OSA - výbor OSA

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

 

Věc:     Námitky proti vyúčtování OSA, zejména proti „Vyuctovani souk. Televize 1997 (vc. douctovani predch. let)“.

 

 

            Vážení,

 

            k námitkám používám text mého dopisu ze dne 8.8.1998, na který jsem neobdržel odpověď. Slova „Vyuctovani ver. televize 1997“ jsou nyní nahrazena slovy „Vyuctovani souk. televize 1997 (vc. douctovani predch. let)“, další text není třeba měnit. 

 

Koláč pro rozdělení peněz za užití hudby je jen jeden a nenabyde, to co užívaný autor dostane, to je na úkor druhých, okrádá svý vlastní kolegy - tak se slavní umělci z vedení OSA veřejně vyrovnávají s užívaným autorem. Výsledkem jejich střetu zájmů je úmyslné poškozování užívaného autora, lži, intriky, zatajování užité hudby, zadržování honorářů, používání falzifikátů, přerozdělování vyinkasovaných částek podle obecné známosti namísto proplácení za skutečné užití, retroaktivita ex post pravidel, porušování vlastních i obecně závazných norem, ignorování základů matematiky. Svět zvůle, fabulací a absurdních veličin, jehož produktem je tzv. vyúčtování OSA.

 

Vznáším námitky proti vyúčtování OSA, zejména proti „Vyuctovani souk. televize 1997 (vc. douctovani predch. let)“. Reklamace na konkrétní užití nejsou možné, neboť OSA odmítá sdělovat za co zasílá autorům honorář. Je zřejmé, že čísla jsou tradičně zmanipulovaná, případná užití nereálná, hudba ze stovek užití chybí. Znovu požaduji konkrétní podklady k vyúčtování OSA, jejichž absence svědčí o tom, že OSA nakládá s prostředky autorů nekontrolovatelně podle své libosti. Ostatní jsem uvedl ve svých předchozích námitkách proti vyúčtováním OSA, které trvají a na jejichž text se odvolávám. Urguji neřešení mých předchozích reklamací, nereagování OSA na mé doporučené dopisy, absenci veřejné omluvy za rozšiřování vědomých lží o mé osobě.

 

                                               S pozdravem

 

 

V Praze dne 9.11.1998                                                            Jiří Hradec

                                                                                              Přemyslovská 37

                                                                                              130 00 Praha 3

Na vědomí:

Ministerstvo kultury