iDNES
carah.gif (36 bytes)

 

 

Archiv připravuje
NEWTON IT

Vaše návrhy,
připomínky

Český Výběr
ZN Zemské noviny
Deník Sport

Mladá fronta DNES   Pořadatelům komplikuje život nezájem sponzorů a zvůle OSA   31.05.2000
Pro volný čas z jihovýchodní Moravy - Autor: (hrb) - Strana: 04

Pořadatelům komplikuje život nezájem sponzorů a zvůle OSA

M o r a v a - Složitá finanční situace státu nutí obce nejen nepřispívat do rozpočtu festivalů v jejich regionu, ale mnohdy navíc vyžadovat vysoké částky za pronájem veřejných prostor, často až 20 procent ze vstupného. Výsledkem jsou pochopitelně rostoucí náklady, a tedy také odpovídající cena vstupenky. Tyto faktory se letos rozhodně promítnou do návštěvnosti festivalových akcí. Ani průměrná ekonomická situace obvyklých festivalových návštěvníků nedává organizátorům nijak růžové vyhlídky na úspěch, tedy zaplněné jeviště. Dřívější snaha větších a bohatších podniků prezentovat se na kulturních akcích festivalového typu formou reklamního sponzoringu je dnes už spíše ojedinělou, ale pro mnohé festivaly prozatím záchrannou, výjimkou – peněz na reklamu je stále méně a tam, kde jsou, investují je průmysloví giganti účelově stále častěji spíše do sportu. Také OSA neboli << Ochranný svaz autorský>>  se většině pořadatelů jeví nikoli jako spravedlivý ochránce práv hudebních autorů, ale jako monopolní a nejednoznačným zákonným ustanovením protěžovaná vymahačská organizace vymyšlených dluhů. Má totiž právo vybírat dávky nikoli podle počtu skutečně prodaných vstupenek, ale podle kapacity hlediště – takže ať jsi vydělal, nebo prodělal, plať! Chce-li si pořadatel nevýdělečné propagační akce zaštítěné kupříkladu malými výrobci nealkoholických nápojů ušetřit komplikace a na festival stanoví bezplatný vstup, stejně nemá vyhráno: OSA mu počítá (neexistující a nevybrané) vstupné dvacet korun od každého návštěvníka. Nemá-li pořadatel na ploše sedadla, stanoví OSA poplatek podle klíče jeden metr čtvereční - dva diváci. Je sice možno řešit situaci dohodou, ale vše záleží na (z)vůli příslušného úředníka. Jednou ze šancí pro pořadatele festivalů zůstává systém dílčích vstupenek na jednotlivé scény či koncerty, pak celodenní vstupenka a konečně zvýhodněná permanentka, další možností je razantně cenově zvýhodněný předprodej (nejvýraznější u Zahrady v Náměšti). V zahraničí využívaný systém rodinného vstupného - tedy pevná cena za dva dospělé a dvě až tři děti do patnácti let - se u nás prozatím příliš neujal