iDNES
carah.gif (36 bytes)

 

 

Archiv připravuje
NEWTON IT

Vaše návrhy,
připomínky

Český Výběr
ZN Zemské noviny
Deník Sport

Mladá fronta DNES   Ochranný svaz autorský žádá peníze dokonce i za školní besídky   10.02.2000
Kultura z Morava z jihovýchodní Moravy - Autor: PETR BROULÍK - Strana: 04

Ochranný svaz autorský žádá peníze dokonce i za školní besídky

B r u n t á l - Pořádat například školní besídky, koncerty dětských souborů nebo předvánoční adventní koncerty svých hudebníků bude zřejmě brzy pro obce o poznání dražší než doposud. Víc platit budou i za to, že dětem například v rámci táboráku pořádaného obcí někdo zahraje známou píseň na kytaru. Starosty obcí nejen na Bruntálsku totiž nyní navštěvují zástupci Ochranného svazu autorského (OSA), aby s nimi sepisovali smlouvy, které je budou nutit k hrazení poplatků za používání autorských práv. Mnohé starosty však požadavky pracovníků autorského svazu velmi rozčílily. Někteří právníci navíc míní, že požadavky autorského svazu mohou být přehnané. "Prý máme platit i za adventní koncerty, kde hrají naše děti a kde nevybíráme vstupné. Vždyť takové akce slouží na chudé vsi k slučování lidí a když za ně máme ještě platit poplatky OSA, vyjdou nás mnohem dráž. Možná na ně nebudeme ani mít," řekl starosta Rudné pod Pradědem Václav Vavřík. Dodal, že za pouštění písně v obecním rozhlase před hlášením mu za tři roky naúčtovala OSA paušál přes sedm tisíc korun. "Zapnu ho tak dvacetkrát třicetkrát do roka. Když spočítám, kolik hodin hudby za ty tři roky odehraji, vyjde to tak tisíc korun poplatků za hodinu hudby," stěžuje si starosta obce se čtyřmi sty obyvateli. "Ptala jsem se jich i na lidové písně. Ty se přece hrají odedávna a všude. Ale řekli mi, že i za ně se prý musí platit, protože je většinou upravil v tomto století někdo, od jehož smrti ještě neuplynulo padesát let," dodává tajemnice obecního úřadu Věra Crhounková, která s nadsázkou říká, že jedinou skladbou, za kterou není třeba platit, je asi Kdož sú boží bojovníci. "Tam máme jistotu, že je autor už dávno po smrti. Požadavky OSA nám připadají někdy až nesmyslné a potlačují kulturu národa a výchovu dětí ve školách na malých obcích." Vedoucí pracoviště Ochranného svazu autorského v Hranicích Roman Bariš řekl, že obce nemusí platit za dětské besídky pro žáky, pokud na nich nevybírá vstupné a pokud jejich škola spadá mezi školská zařízení zřizovaná školským úřadem. Bariš nicméně připustil, že na bedrech obcí zůstává řada jiných povinností při placení za << autorská práva>> . "V případě, že škola spadá pod zařízení řízená školskými úřady, placení poplatků za << autorská práva>>  za ně převzalo ministerstvo školství. To se však nevztahuje na to, když má škola například dětský sbor a uspořádá pro jinou školu výchovný koncert," řekl Roman Bariš. Dodal, že obce musí platit << autorská práva>>  například za dětské dny, kdy ke sportovním akcím nebo k táborákům vystupuje hudební skupina nebo hraje reprodukovaná hudba. "Obce jsou povinny dodržovat právní normy platné v zemi," dodal Bariš. "Jsou jako padlí na hlavu. Klidně to napište," vybuchl starosta Andělské Hory na Bruntálsku Dušan Vavřík. "Prý máme platit i za to, když na dětské přehlídce pustíme magnetofon," řekl starosta Andělské Hory. "Nic nebudeme platit, dokud OSA nevysvětlí, kam ty peníze jdou. Jak oni například poznají, že jsem hrál na zábavě Valdaufa nebo Gotta? Kam potom pošlou peníze za práva?" říká starosta Andělské Hory. Starosta Starého Města u Bruntálu Jaroslav Duda zástupcům OSA rovnou řekl, že nic platit nebude. "My ale taky nic nepořádáme. A za to, že při sportovní akci dětem pustím hudbu z magnetofonu, jim platit nebudu. To jsem jim řekl na plná ústa," řekl starosta Jaroslav Duda. Šéf odboru kultury Městského úřadu v Bruntále Květoslav Čech řekl, že po svém nedávném nástupu do funkce musel odmítnout zaplatit fakturu pro OSA za loňský rok. "Zjistil jsem, že nám naúčtovali téměř deset tisíc korun za << autorská práva>>  a podle mých výpočtů máme platit pouze sedm set korun. Přišel jsem i na věci, kdy nám OSA naúčtovala poplatky za čtyři sta sedadel v kině a přitom jich tam bylo o padesát méně i s přístavky," řekl Květoslav Čech. Dodal, že OSA ve středu snížila částku na tři tisíce. "Ale já tam vidím zase nesrovnalosti, takže jim to znovu nezaplatím," řekl vedoucí odboru kultury. K problému placení poplatků za << autorská práva>>  k lidovým písním vedoucí pracoviště OSA potvrdil, že tyto písně opravdu svaz chrání, neboť většinou prošly úpravami v tomto století. "Ale poplatky se nevztahují například na díla Mozarta, Bacha nebo Beethovena," řekl Bariš. Ochranný svaz autorský snížil výpočet poplatků za Den města minulý rok bruntálské radnici, neboť bývalé vedení odboru kultury neuvedlo, že akci pořádali s městem i někteří podnikatelé. "Uvedli, že jsou jedinými pořadateli. Nyní se to vysvětlilo a my budeme účtovat zbytek někomu jinému," řekl Roman Bariš. Pracovnice Ústavu autorského práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze uvedla, že zákon o autorském právu říká, že autor má právo na odměnu za každé užití díla. "V tom je nepřehledný a nedokonalý. Nespecifikuje například dobročinné koncerty. Mnozí laici mají problém se v zákoně vyznat. Poplatek za koncerty školních sborů nebo při nevýdělečných akcích by měl být spíš symbolický a OSA by měla být k takovým institucím, jako jsou obce, shovívavá," míní právnička z Prahy, která však nechce uvést své jméno, neboť vede s Ochranným svazem autorským téměř denně různá jednání. Dodala, že například poplatek sedmi tisíc za pouštění hudby v obecním rozhlase vyčíslený obci Rudná pod Pradědem je přemrštěný. "Ať to obec neplatí a odvolá se. Je to strašně moc," míní pracovnice Ústavu autorského práva Karlovy univerzity