KATASTR NEMOVITOSTÍ - výpis ze dne 1.7.1998 - vlastník OSA 00023531/00.
(OSA 023531 - zrušeno v r. 1992: obchodní rejstřík a písemné sdělení.)