První stránka statutu OSA - registrace u Ministerstva vnitra ČR dne 22.1.1996.